müştak1

müşir

Arapça şwr kökünden gelen muşīr مشير z "işaret eden, gösteren, gösterge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aşāra أَشَارَ z "gösterdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müşkül

Arapça şkl kökünden gelen muşkil مشكل z "kuşkulu, muğlak, zor" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aşkala أشكل z "bulanık ve zor duruma getirdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça şakala شكل z "ayaklarına ket vurdu" fiilinin (IV) fiilidir.

müşküle

Müşküle veya Müşküre مشك z "İznik'e bağlı köy" özel adından türetilmiştir.

müşkülpesent

Arapça muşkil مشكل z "zor" ve Farsça pasand پسند z "hoşlanan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça pasandīdan پسنديدن z "hoş görmek, tercih etmek" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Farsça pas "geri" ve Farsça andīdan "düşünmek" sözcüklerinin bileşiğidir. )

müşrik

Arapça şrk kökünden gelen muşrik مشرك z "tanrıya şirk koşan, çoktanrıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarika شَرِكَ z "paylaştı, ortak oldu" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müştak1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Lugat-i Halimi, 1477]
āmīz [Fa.]: āmīχten lafẓından müştaḳdur, karışuk maˁnāsına.

Köken

Arapça şḳḳ kökünden gelen muştaḳḳ مشتقّ z "iştikak olunan, (etimolojide) türemiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aştaḳḳa "(kelime) türetti" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için iştikak maddesine bakınız.


10.02.2015
müştak2

Arapça şwk kökünden gelen muştāḳ مشتاق z "arzulayan, isteyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāḳa شَاقَ z "istedi" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatı edilgen fiil sıfatııdır.

müşteki

Arapça şkw kökünden gelen muştaki مشتكى z "şikâyet eden, şikâyetçi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şakā شكا z "yakındı, şikâyet etti" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

müştemilat

Arapça şml kökünden gelen muştamal مشتمل z "içerilen, kapsanan, barındırılan, şümulüne alınan" sözcüğünden +āt ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça şamala شَمَلَ z "kucakladı, kapsadı" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

müşterek

Arapça şrk kökünden gelen muştarak مشترك z "iştirak edilen, ortaklaşa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarika شَرِكَ z "paylaştı, ortak oldu" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

müşteri

Arapça şry kökünden gelen muştari مُشْتَرٍ z "satın alan, alıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarā شَرَا z "satın aldı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.