müştak

müştak1

Arapça şḳḳ kökünden gelen muştaḳḳ مشتقّ z "iştikak olunan, (etimolojide) türemiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aştaḳḳa "(kelime) türetti" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

müştak2

Arapça şwk kökünden gelen muştāḳ مشتاق z "arzulayan, isteyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāḳa شَاقَ z "istedi" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatı edilgen fiil sıfatııdır.