müşküle

müşevveş

Arapça şwş kökünden gelen muşawwaş مشوّش z "bulanık, karışık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şawwaşa شَوَّشَ z "karma karışık etti, bulandırdı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müşevvik

Arapça şwḳ kökünden gelen muşawwiḳ مشوّق z "teşvik eden, özlemesine sebep olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şawwaḳa شَوَّقَ z "özletti" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça şāḳa شَاقَ z "özledi" fiilinin (II) fiilidir.

müşfik

Arapça şfḳ kökünden gelen muşfiḳ مشفق z "şefkat gösteren, şefkatli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şafḳa(t) "şefkat" sözcüğünün mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müşir

Arapça şwr kökünden gelen muşīr مشير z "işaret eden, gösteren, gösterge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aşāra أَشَارَ z "gösterdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müşkül

Arapça şkl kökünden gelen muşkil مشكل z "kuşkulu, muğlak, zor" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aşkala أشكل z "bulanık ve zor duruma getirdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça şakala شكل z "ayaklarına ket vurdu" fiilinin (IV) fiilidir.

müşküle
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
müşküle: Bağ bozumuna yakın çıkar, kalınca kabuklu, iri ve uzunca taneli bir çeşit üzüm.

Köken

Müşküle veya Müşküre مشك z "İznik'e bağlı köy" özel adından türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için misk maddesine bakınız.


08.09.2017
müşkülpesent

Arapça muşkil مشكل z "zor" ve Farsça pasand پسند z "hoşlanan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça pasandīdan پسنديدن z "hoş görmek, tercih etmek" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Farsça pas "geri" ve Farsça andīdan "düşünmek" sözcüklerinin bileşiğidir. )

müşrik

Arapça şrk kökünden gelen muşrik مشرك z "tanrıya şirk koşan, çoktanrıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarika شَرِكَ z "paylaştı, ortak oldu" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müştak1

Arapça şḳḳ kökünden gelen muştaḳḳ مشتقّ z "iştikak olunan, (etimolojide) türemiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aştaḳḳa "(kelime) türetti" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

müştak2

Arapça şwk kökünden gelen muştāḳ مشتاق z "arzulayan, isteyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāḳa شَاقَ z "istedi" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatı edilgen fiil sıfatııdır.

müşteki

Arapça şkw kökünden gelen muştaki مشتكى z "şikâyet eden, şikâyetçi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şakā شكا z "yakındı, şikâyet etti" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.