müşir

müşebbeh

Arapça şbh kökünden gelen muşabbah مشبَّه z "benzetilen, teşbih edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabiha شَبِهَ z "benzedi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müşerref

Arapça şrf kökünden gelen muşarraf مشرّف z "onurlandırılmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarafa شَرَفَ z "öne çıktı, yükseldi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müşevveş

Arapça şwş kökünden gelen muşawwaş مشوّش z "bulanık, karışık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şawwaşa شَوَّشَ z "karma karışık etti, bulandırdı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müşevvik

Arapça şwḳ kökünden gelen muşawwiḳ مشوّق z "teşvik eden, özlemesine sebep olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şawwaḳa شَوَّقَ z "özletti" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça şāḳa شَاقَ z "özledi" fiilinin (II) fiilidir.

müşfik

Arapça şfḳ kökünden gelen muşfiḳ مشفق z "şefkat gösteren, şefkatli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şafḳa(t) "şefkat" sözcüğünün mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müşir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"yol gösteren, danışman" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
bir ˁāḳıl fāzıl, muhterem u muhteşem (...) kişiyi vezīr ü müşīr edinmişdi. Yeni Osmanlıca: "... Osmanlı ordusunda bir rütbe" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
müşīr: Silk-i askeriyede vezaretle muadil olan en yüksek rütbeyi haiz zat

Köken

Arapça şwr kökünden gelen muşīr مشير z "işaret eden, gösteren, gösterge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aşāra أَشَارَ z "gösterdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için işaret maddesine bakınız.


15.05.2015
müşkül

Arapça şkl kökünden gelen muşkil مشكل z "kuşkulu, muğlak, zor" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aşkala أشكل z "bulanık ve zor duruma getirdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça şakala شكل z "ayaklarına ket vurdu" fiilinin (IV) fiilidir.

müşküle

Müşküle veya Müşküre مشك z "İznik'e bağlı köy" özel adından türetilmiştir.

müşkülpesent

Arapça muşkil مشكل z "zor" ve Farsça pasand پسند z "hoşlanan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça pasandīdan پسنديدن z "hoş görmek, tercih etmek" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Farsça pas "geri" ve Farsça andīdan "düşünmek" sözcüklerinin bileşiğidir. )

müşrik

Arapça şrk kökünden gelen muşrik مشرك z "tanrıya şirk koşan, çoktanrıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarika شَرِكَ z "paylaştı, ortak oldu" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

müştak1

Arapça şḳḳ kökünden gelen muştaḳḳ مشتقّ z "iştikak olunan, (etimolojide) türemiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aştaḳḳa "(kelime) türetti" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.