müşebbeh

müşebbeh
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
müşebbeh: assimilatus.

Köken

Arapça şbh kökünden gelen muşabbah مشبَّه z "benzetilen, teşbih edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabiha شَبِهَ z "benzedi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için teşbih maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

müşebbehe


22.05.2015
teşbih

Arapça şbh kökünden gelen taşbīh تشبيه z "benzetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabiha شَبِهَ z "benzedi, gibi idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.