müşebbeh

müşebbeh

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
müşebbeh: assimilatus.

Ar muşabbah مشبَّه z [#şbh mufaˁˁal II mef.] benzetilen, teşbih edilen Ar şabiha شَبِهَ zbenzedi

 teşbih

Benzer sözcükler: müşebbehe


22.05.2015
teşbih

Ar taşbīh تشبيه z [#şbh tafˁīl II msd.] benzetme Ar şabiha شَبِهَ zbenzedi, gibi idi