mösyö

mozayik

Fransızca mosaïque "renkli taş parçalarından yapılan resim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen mosaico sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen opus musaicus deyiminden evrilmiştir. Geç Latince deyim Eski Yunanca aynı anlama gelen mousíon μουσίον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca Moúsa μούσα z "sanat tanrıçası" özel adından +ik° ekiyle türetilmiştir.

mozik

Ermenice mozi veya mozig մոզի/մոզիկ z "buzağı, hayvan yavrusu" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mos-ǵʰ-o- biçiminden evrilmiştir.

mozole

Fransızca mausolée "anıt mezar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mausōléion μαυσωλέιον z "eski dünyanın Yedi Harikasından biri sayılan Halikarnassos'taki Mausolos anıt mezarı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük öz (EYun) Mausōlos μαυσώλος z "Karya hükümdarı (ö. MÖ 353)" özel adından +ion ekiyle türetilmiştir.

mozzarella

İtalyanca mozzarella "Napoli yöresine özgü manda peyniri" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca mozzo veya mozza "taze peynir" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince musteus, mustea "taze, özellikle taze peynir" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince mustus "yaş, taze, genç, yavru" sözcüğünden türetilmiştir.

möble

Fransızca meublé "mobilyalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca meuble "mobilya" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük İtalyanca mobilia sözcüğünden alıntıdır.

mösyö
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Yirmisekiz Mehmet Çelebi, Paris Sefaretnamesi, 1721]
Fransa devletinin baş tercümanı monsiyö Dofen haber gönderip

Köken

Fransızca monsieur "beyefendi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mon "birinci tekil şahıs iyelik sıfatı" ve Fransızca sieur "bey, efendi, senyör" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince senior sözcüğünden evrilmiştir. )

Daha fazla bilgi için senyör maddesine bakınız.


09.08.2020
muaccel

Arapça ˁcl kökünden gelen muˁaccal معجّل z "ivedileştirilmiş, peşin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁacala عجل z "acele etti" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muadelet

Arapça ˁdl kökünden gelen muˁādala(t) معادلة z "birbirine denk olma, denklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadala عَدَلَ z "denk idi, adil idi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muadil

Arapça ˁdl kökünden gelen muˁādil معادِل z "eşdeğer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadala عَدَلَ z "denk idi, denkledi" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

muaf

Arapça ˁfw kökünden gelen muˁāf معافٍ z "affedilmiş, bağışlanmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁafā عفا z "sildi, affetti" fiilinin mufāˁal vezninde (III) edilgen fiil sıfatııdır.

muahede

Arapça ˁhd kökünden gelen muˁāhada(t) معاهدة z "ahitleşme, sözleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁahida عَهِدَ z "ısmarladı, sözleşti, şart koştu" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.