mücadele

mübareze

Ar mubāraza(t) مبارزة z [#brz mufāˁala(t) III msd.] karşılıklı meydana çıkma, çatşma, dövüş Ar baraza بَرَزَ zmeydana çıktı

mübaşir

Ar mubāşir مباشر z [#bşr mufāˁil III fa.] 1. cinsel ilişkiye giren, 2. bir işi şahsen yürüten Ar bāşara باشر z [III f.] 1. ten temasında bulundu, 2. bir işi bizzat ve şahsen yürüttü Ar başar/başara(t) بشر/بشرة zten, beden, insan gövdesi

mübayaa

Ar mubāyaˁa(t) مبايعة z [#byˁ mufāˁala(t) III msd.] alışveriş etme, biat etme Ar bāˁa باع zsattı, alıp sattı, biat etti

müberra

Ar mubarrā مبرّا z [#brA II mef.] kurtarılmış, muaf, arınık Ar bariˀa بَرِأَ zaklandı, muaf oldu

mübin

Ar mubīn مبين z [#byn mufˁil IV fa.] hayır ve şerri ayırt eden, aşikâr Ar abāna [IV f.] iyiyi kötüden ayırdı, açık etti

mücadele

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
olar [onlar] Rasūl ˁaleyhi's-selāmğa mücādele başladılar, [ Meninski, Thesaurus, 1680]
mücādelet, mücādele: Contentio, disputatio, altercatio.

Ar mucādala(t) مجادلة z [#cdl mufāˁala(t) III msd.] kavga, tartışma Ar cādala جادل z [III f.] kavga etti, tartıştı

 cedel

Benzer sözcükler: , mücadeleci


22.08.2017
mücahede

Ar mucāhada(t) مجاهدة z [#chd mufāˁala(t) III msd.] gayret etme, uğraş, çaba Ar cahada جَهَدَ zgayret etti, uğraştı

mücahit

Ar mucāhid مجاهِد z [#chd mufāˁil III fa.] gayret eden, cihat eden Ar cahada جَهَدَ zgayret etti, özellikle din uğruna çaba gösterdi

mücavir

Ar mucāwir مُجَاوِر z [#cwr mufāˁil III fa.] komşu, civarda olan, özellikle Kâbe civarında oturan Ar cāra جَارَ zkomşu idi

mücazat

Ar mucāzā(t) مجازاة z [#czy mufāˁala(t) III msd.] cezalandırma Ar cazā جَزَا zsuç bedeli ödedi

mücbir

Ar mucbir مجبر z [#cbr mufˁil IV fa.] icbar eden, zorlayıcı Ar cabara جبر zgüç kullandı