lugat

lös

Alm Loess gevşek dere toprağı Alm loesch gevşek (İsviçre Almancası) Ger *lausjan çözmek, gevşetmek << HAvr *leus- HAvr *lewh₃- (*lew-) a.a.

lösemi

Fr leucémie kan kanseri Alm Leukämie (İlk kullanım: 1848 Virchow, Alm. tabip.) § EYun leukós λευκός zbeyaz EYun ʰaima ἁῖμα zkan

löve

Fr levée [pp. fem.] 1. kaldırma, toplama, 2. iskambilde el Fr lever kalkmak, kadırmak

lubiyat

Ar luˁbiyāt لعبيات z [çoğ.] oyunlar, oyun işleri Ar luˁb لعب z [#lˁb fuˁl msd.] oyun +āt

lubunya

Rus lyubimaya любимая zsevgili Rus lyubit' любить zsevmek << HAvr *lewbʰ- a.a.

lugat

"dil, söz" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
naḥv u taṣrīf u luġat ḥācet degül "... sözlük" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
luğat, pl. luğāt: Lingua, idioma, loquela, lingua vernacula, & usit. vocabulum, ac vocabularium, dictionarium, lexicon.

Ar luġa(t) لغة z [#lġw fuˁla(t) mr.] 1. lakırdı, söz, sözcük, 2. dil (language) Ar laġā لغا zsöz söyledi, lakırdı etti (≈ Aram luwˁā לועא zçene, boğaz, ses üretme aygıtı ≈ Akad luχχu boğaz, gırtlak )

Not: Arapça sözcük esasen dilin, anlamdan bağımsız olan salt fonetik yönünü ifade eder. • Modern Türkçede ön plana çıkan ikinci anlamı, kitabu-l luġat "sözcükler kitabı" deyiminden türemiştir. Karş. kitābu-l-luġati-t-Türk “Türk Dilleri Kitabı”.

Benzer sözcükler: lugat paralamak, lugatçe, lugavi

Bu maddeye gönderenler: laga luga, lağv (ilga)


10.12.2015
lumbago

Lat lumbago kalça ağrısı § Lat lumbus kalça Lat ago acı, ağrı

lunapark

marka Luna Park 1902'de New York yakınlarındaki Coney Island'da kurulan eğlence parkının ticari adı öz Luna ilk kez 1901'de Buffalo Dünya Sergisinde sergilendikten sonra Coney Island'a taşınan kanatlı uzay gemisinin adı Lat luna ay << HAvr *lówk-s-neh₂ (*lówk-s-nā) HAvr *lewk- ışıma, aydınlatma

lup

Fr loupe 1. yumru, ur, topalak, 2. büyülteç ≈ Alm Lumpe yumru, ur

lupus

YLat lupus ciltte çeşitli ülserli hastalıklara verilen ad Lat lupus (köpekgillerden) kurt << HAvr *wĺ̥kʷos a.a.

lutr

Fr loutre su samuru, bu hayvanın kürkü Ger *otro- su samuru