lotarya

lostra

Fransızca lustre "cila" veya İtalyanca aynı anlama gelen lostro sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen lustrum sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *luc-strum biçiminden evrilmiştir. Latince biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lewk- "ışımak, parlamak" biçiminden evrilmiştir.

lostromo

İtalyanca nostrómo "gemilerde baş tayfa, elebaşı, şef" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İspanyolca nostramo "«bizim usta», gemilerde baş tayfa, elebaşı, şef" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §444) Bu sözcük İspanyolca nuestro "bizim" ve İspanyolca amo "amca, usta, şef" sözcüklerinin bileşiğidir.

losyon

Fransızca lotion sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince lotio veya lautio "banyo suyu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lauare "yıkamak" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir.

loş

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

lot

İngilizce lot "pay, birinin payına düşen, kısmet" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *hlot- biçiminden evrilmiştir.

lotarya
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Takvim-i Vekayi - gazete, 1835]
mevcūd olan lotaryahāneleri ilġā eylediği akabinde

Köken

Fransızca loterie "şans oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca aynı anlama gelen loterij sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hlot- "pay, hisse, kısmet" biçiminden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için lot maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

loto


22.06.2015
loto

İngilizce lotto "lotarya, piyango" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce aynı anlama gelen lottery sözcüğünden türetilmiştir.

lotus

Latince lotus "nilüfer çiçeği" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen lōtós λωτός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen lōt לות z sözcüğünden alıntıdır.

lounge

İngilizce lounge "dinlenmek; dinlenme yeri" sözcüğünden alıntıdır.

lök

Farsça lūk لوك z "1. ur, 2. eli ayağı kesik gövde, 3. bir tür deve" sözcüğü ile eş kökenlidir.

lökosit

Fransızca leucocyte "akyuvar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca leukós λευκός z "1. aydınlık, parlak, ışıklı, 2. beyaz" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lewk- "ışımak, aydınlık olmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca kýtos κύτος z "hücre" sözcüklerinin bileşiğidir.