lorta

lop1

"iri ve yumuşak nesne sesi, iri lokma yutma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

lop2

Fransızca lobe "yuvarlak ve yumuşak nesne" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lobós λοβός z "kulak memesi, karaciğer lobu" sözcüğünden alıntıdır.

lor

Farsça lōr لور z "taze peynir, çökelek" sözcüğünden alıntıdır.

lord

İngilizce lord "efendi, hakim, bey" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce hlāford veya hlaefward "hane reisi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hlaib "ekmek" ve Germence yazılı örneği bulunmayan *ward- "gözetme, temin etme" sözcüklerinin bileşiğidir.

lorke

Kürtçe (Kurmanci) lorke "bir türkü sözü" sözcüğünden alıntıdır.

lorta
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1683 yılından önce]
pabuc ve çizme ve paşmak ve postāl ve yemenī (...) ve zenāne ve lorta pabuclar [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
lorta: Ayakkabı kalıbının çapı.

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Ek açıklama

Yapıca İtalyancayı andırsa da İtalyanca kaynağı bulunamadı.


04.08.2015
loser

İngilizce loser "kaybeden, argoda ezik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lose "kaybetmek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir.

lostra

Fransızca lustre "cila" veya İtalyanca aynı anlama gelen lostro sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen lustrum sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *luc-strum biçiminden evrilmiştir. Latince biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lewk- "ışımak, parlamak" biçiminden evrilmiştir.

lostromo

İtalyanca nostrómo "gemilerde baş tayfa, elebaşı, şef" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İspanyolca nostramo "«bizim usta», gemilerde baş tayfa, elebaşı, şef" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §444) Bu sözcük İspanyolca nuestro "bizim" ve İspanyolca amo "amca, usta, şef" sözcüklerinin bileşiğidir.

losyon

Fransızca lotion sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince lotio veya lautio "banyo suyu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lauare "yıkamak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

loş

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.