lord

longa

İtalyanca longo "uzun" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen longus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dl-on-gʰo-s biçiminden evrilmiştir.

longoz

Yeni Yunanca lóngos λόγγος z "1. sık orman, 2. denizde derin çukur" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §802) Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

lop1

"iri ve yumuşak nesne sesi, iri lokma yutma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

lop2

Fransızca lobe "yuvarlak ve yumuşak nesne" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lobós λοβός z "kulak memesi, karaciğer lobu" sözcüğünden alıntıdır.

lor

Farsça lōr لور z "taze peynir, çökelek" sözcüğünden alıntıdır.

lord
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"İngiliz soylusu" [ Sahak Paşa Abro, Avrupa'da Meşhûr Ministroların Tercüme-i Hâlleri, 1855]

Köken

İngilizce lord "efendi, hakim, bey" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce hlāford veya hlaefward "hane reisi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hlaib "ekmek" ve Germence yazılı örneği bulunmayan *ward- "gözetme, temin etme" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için gard maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. İngilizce loaf "ekmek", guard "gözeten". Anglosaksonca inisyal /h/ ve hecesonu /f/ Orta İngilizceden itibaren düşmüştür. • Rusça χlēb "ekmek" bir Alman dilinden alıntıdır.

Benzer sözcükler

lordlar kamarası

Bu maddeye gönderenler

leydi


10.12.2015
lorke

Kürtçe (Kurmanci) lorke "bir türkü sözü" sözcüğünden alıntıdır.

lorta

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

loser

İngilizce loser "kaybeden, argoda ezik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lose "kaybetmek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir.

lostra

Fransızca lustre "cila" veya İtalyanca aynı anlama gelen lostro sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen lustrum sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *luc-strum biçiminden evrilmiştir. Latince biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lewk- "ışımak, parlamak" biçiminden evrilmiştir.

lostromo

İtalyanca nostrómo "gemilerde baş tayfa, elebaşı, şef" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İspanyolca nostramo "«bizim usta», gemilerde baş tayfa, elebaşı, şef" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §444) Bu sözcük İspanyolca nuestro "bizim" ve İspanyolca amo "amca, usta, şef" sözcüklerinin bileşiğidir.