lord

longa

İt longo uzun << Lat longus a.a. << HAvr *dl-on-gʰo-s a.a.

longoz

Yun lóngos λόγγος z1. sık orman, 2. denizde derin çukur (Kaynak: LF sf. §802)?

lop1

onom iri ve yumuşak nesne sesi, iri lokma yutma sesi

lop2

Fr lobe yuvarlak ve yumuşak nesne EYun lobós λοβός zkulak memesi, karaciğer lobu

lor

Fa lōr لور ztaze peynir, çökelek

lord

"İngiliz soylusu" [ Sahak Paşa Abro, Avrupa'da Meşhûr Ministroların Tercüme-i Hâlleri, 1855]

İng lord efendi, hakim, bey << Eİng hlāford/hlaefward hane reisi § Ger *hlaib ekmek Ger *ward- gözetme, temin etme

 gard

Not: Karş. İng loaf "ekmek", guard "gözeten". Anglosaksonca inisyal /h/ ve hecesonu /f/ Orta İngilizceden itibaren düşmüştür. • Rusça χlēb "ekmek" bir Alman dilinden alıntıdır.

Benzer sözcükler: lordlar kamarası

Bu maddeye gönderenler: leydi


10.12.2015
lorke

Kürd lorke bir türkü sözü

lorta

?

loser

İng loser kaybeden, argoda ezik İng lose kaybetmek +er

lostra

Fr lustre cila İt lostro a.a. << Lat lustrum a.a. << Lat *luc-strum << HAvr *lewk- ışımak, parlamak

lostromo

İt nostrómo gemilerde baş tayfa, elebaşı, şef İsp nostramo «bizim usta», a.a. (Kaynak: LF sf. §444)§ İsp nuestro bizim İsp amo amca, usta, şef