lop2

lomboz

Yun rómbos ῥόμβος zgemi penceresi, küpeştede top atış deliği << EYun ʰrómbos ῥόμβος zbaklava şekli, öreke, fırıldak

lonca

İt loggia loca, eyvan, köşk

longa

İt longo uzun << Lat longus a.a. << HAvr *dl-on-gʰo-s a.a.

longoz

Yun lóngos λόγγος z1. sık orman, 2. denizde derin çukur (Kaynak: LF sf. §802)?

lop1

onom iri ve yumuşak nesne sesi, iri lokma yutma sesi

lop2

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
lop: (anat.) Bir organın az çok yuvarlakça veya birbirinden ayrılmış parçalarından her biri.

Fr lobe yuvarlak ve yumuşak nesne EYun lobós λοβός zkulak memesi, karaciğer lobu

Benzer sözcükler: beyin lobu, lobül

Bu maddeye gönderenler: lobotomi


01.09.2014
lor

Fa lōr لور ztaze peynir, çökelek

lord

İng lord efendi, hakim, bey << Eİng hlāford/hlaefward hane reisi § Ger *hlaib ekmek Ger *ward- gözetme, temin etme

lorke

Kürd lorke bir türkü sözü

lorta

?

loser

İng loser kaybeden, argoda ezik İng lose kaybetmek +er