longoz

lolo

?

lombar

İt rombaglio Yun rombárion ρομβάριον z [küç.] gemi penceresi Yun rómbos ρόμβος za.a. +arion

lomboz

Yun rómbos ῥόμβος zgemi penceresi, küpeştede top atış deliği << EYun ʰrómbos ῥόμβος zbaklava şekli, öreke, fırıldak

lonca

İt loggia loca, eyvan, köşk

longa

İt longo uzun << Lat longus a.a. << HAvr *dl-on-gʰo-s a.a.

longoz

"su çukuru" [ Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant, 1874]
longaz, löngöz, löngez [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
longuz: Deniz ve ırmakların dibinde birdenbire derinleşen yer.

Yun lóngos λόγγος z1. sık orman, 2. denizde derin çukur (Kaynak: LF sf. §802)?

Not: Yunanca sözcüğün kaynağı ve yapısı açık değildir. Andriotis'in (s. 189) önerdiği Slavca etimoloji tatmin edici değildir.


07.07.2018
lop1

onom iri ve yumuşak nesne sesi, iri lokma yutma sesi

lop2

Fr lobe yuvarlak ve yumuşak nesne EYun lobós λοβός zkulak memesi, karaciğer lobu

lor

Fa lōr لور ztaze peynir, çökelek

lord

İng lord efendi, hakim, bey << Eİng hlāford/hlaefward hane reisi § Ger *hlaib ekmek Ger *ward- gözetme, temin etme

lorke

Kürd lorke bir türkü sözü