lonca

lolipop

İngilizce lollipop "saplı şeker" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lolly "Kuzey İngiltere lehçesinde «dil»" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

lolita

İngilizce lolita "cinsel cazibesi olan küçük kız" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Lolita "1. bir kadın ismi, 2. Vladimir Nabokov'un aynı adlı romanının kahramanı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İspanyolca Lola "bir kadın ismi olan Dolores'in kısa biçimi" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük İspanyolca dolores "acılar" sözcüğünün kısaltmasıdır. İspanyolca sözcük Latince dolor "acı" sözcüğünün çoğuludur. Latince sözcük Latince dolēre "acı çekmek" fiilinden +or ekiyle türetilmiştir.

lolo

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

lombar

İtalyanca rombaglio veya Yeni Yunanca rombárion ρομβάριον z "gemi penceresi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Yunanca aynı anlama gelen rómbos ρόμβος z sözcüğünün küçültme halidir.

lomboz

Yeni Yunanca rómbos ῥόμβος z "gemi penceresi, küpeştede top atış deliği" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca rhómbos ῥόμβος z "baklava şekli, öreke, fırıldak" sözcüğünden evrilmiştir.

lonca
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"toplantı ve sohbet yeri" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1683 yılından önce]
dillerince kāğıdlar yazılup, taburda loncalarında cāsūslar eliyle bırağılup [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
lonca: Loca zebanzedi. Esnafın, tüccarın cemiyet-i müzakere odası.

Köken

İtalyanca loggia "loca, eyvan, köşk" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için loca maddesine bakınız.

Ek açıklama

Türkçede türeyen /n/ arasesi, Yunanca aracılığıyla bir alıntıya işaret edebilir. /gg/ > /ng/ evrimi Yunancada standarttır.


23.12.2014
longa

İtalyanca longo "uzun" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen longus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dl-on-gʰo-s biçiminden evrilmiştir.

longoz

Yeni Yunanca lóngos λόγγος z "1. sık orman, 2. denizde derin çukur" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §802) Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

lop1

"iri ve yumuşak nesne sesi, iri lokma yutma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

lop2

Fransızca lobe "yuvarlak ve yumuşak nesne" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lobós λοβός z "kulak memesi, karaciğer lobu" sözcüğünden alıntıdır.

lor

Farsça lōr لور z "taze peynir, çökelek" sözcüğünden alıntıdır.