lonca

lolipop

İng lollipop saplı şeker <? İng lolly Kuzey İngiltere lehçesinde «dil»

lolita

İng lolita cinsel cazibesi olan küçük kız öz Lolita [küç.] 1. bir kadın ismi, 2. Vladimir Nabokov'un aynı adlı romanının kahramanı İsp Lola [abb.] bir kadın ismi olan Dolores'in kısa biçimi +et° İsp dolores [çoğ.] acılar Lat dolor acı Lat dolēre acı çekmek +or

lolo

?

lombar

İt rombaglio Yun rombárion ρομβάριον z [küç.] gemi penceresi Yun rómbos ρόμβος za.a. +arion

lomboz

Yun rómbos ῥόμβος zgemi penceresi, küpeştede top atış deliği << EYun ʰrómbos ῥόμβος zbaklava şekli, öreke, fırıldak

lonca

"toplantı ve sohbet yeri" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
dillerince kāğıdlar yazılup, taburda loncalarında cāsūslar eliyle bırağılup [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
lonca: Loca zebanzedi. Esnafın, tüccarın cemiyet-i müzakere odası.

İt loggia loca, eyvan, köşk

 loca

Not: Türkçede türeyen /n/ arasesi, Yunanca aracılığıyla bir alıntıya işaret eder. /gg/ > /ng/ evrimi Yunancada standarttır.


10.09.2020
longa

İt longo uzun << Lat longus a.a. << HAvr *dl-on-gʰo-s a.a.

longoz

Yun lóngos λόγγος z1. sık orman, 2. denizde derin çukur (Kaynak: LF sf. §802)?

lop1

onom iri ve yumuşak nesne sesi, iri lokma yutma sesi

lop2

Fr lobe yuvarlak ve yumuşak nesne EYun lobós λοβός zkulak memesi, karaciğer lobu

lor

Fa lōr لور ztaze peynir, çökelek