lolipop

lokasyon

Fransızca ve İngilizce location "yerleşim, mevzi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince locatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince locare "yerleştirme, bir yere koyma" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince locus "yer" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

lokavt

İngilizce lockout "kilitleyip dışarıda bırakma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to lock "kilit" (NOT: Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *luk- veya lūk- "kapatmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce out "dışarı" sözcüklerinin bileşiğidir.

lokma

Arapça lḳm kökünden gelen luḳma(t) لُقْمة z "yudum, bir defada ağza alınan yemek parçası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḳama لَقَمَ z "yuttu" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

lokomotif

Fransızca locomotif "«hareket ettiren», treni çeken makina" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince loco moveri "yer değiştirmek, hareket etmek" deyiminden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

lokum

Türkiye Türkçesi lātiloḳum لقمة z "nişasta ile yapılan bir şekerleme" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Arapça rāḥatu'l-ḥulḳūm "«damak keyfi»" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

lolipop
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1972]
Adam onu kucağına aldı, ceplerini karıştırarak bir lolipop çıkardı, kendini öpen çocuğa verdi.

Köken

İngilizce lollipop "saplı şeker" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lolly "Kuzey İngiltere lehçesinde «dil»" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.


13.01.2015
lolita

İngilizce lolita "cinsel cazibesi olan küçük kız" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Lolita "1. bir kadın ismi, 2. Vladimir Nabokov'un aynı adlı romanının kahramanı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İspanyolca Lola "bir kadın ismi olan Dolores'in kısa biçimi" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük İspanyolca dolores "acılar" sözcüğünün kısaltmasıdır. İspanyolca sözcük Latince dolor "acı" sözcüğünün çoğuludur. Latince sözcük Latince dolēre "acı çekmek" fiilinden +or ekiyle türetilmiştir.

lolo

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

lombar

İtalyanca rombaglio veya Yeni Yunanca rombárion ρομβάριον z "gemi penceresi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Yunanca aynı anlama gelen rómbos ρόμβος z sözcüğünün küçültme halidir.

lomboz

Yeni Yunanca rómbos ῥόμβος z "gemi penceresi, küpeştede top atış deliği" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca rhómbos ῥόμβος z "baklava şekli, öreke, fırıldak" sözcüğünden evrilmiştir.

lonca

İtalyanca loggia "loca, eyvan, köşk" sözcüğünden alıntıdır.