lokum

lokanta

İtalyanca locanda "konaklama odaları da bulunan aşçı dükkânı, han" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca locare "(ev veya yatak) kiralamak" fiilinden +end° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince locare "yerleştirmek, para yatırmak, kiraya vermek" fiilinden evrilmiştir.

lokasyon

Fransızca ve İngilizce location "yerleşim, mevzi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince locatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince locare "yerleştirme, bir yere koyma" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince locus "yer" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

lokavt

İngilizce lockout "kilitleyip dışarıda bırakma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to lock "kilit" (NOT: Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *luk- veya lūk- "kapatmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce out "dışarı" sözcüklerinin bileşiğidir.

lokma

Arapça lḳm kökünden gelen luḳma(t) لُقْمة z "yudum, bir defada ağza alınan yemek parçası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḳama لَقَمَ z "yuttu" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

lokomotif

Fransızca locomotif "«hareket ettiren», treni çeken makina" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince loco moveri "yer değiştirmek, hareket etmek" deyiminden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

lokum
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
lokum: Kurabiye nevˁi.

Köken

Türkiye Türkçesi lātiloḳum لقمة z "nişasta ile yapılan bir şekerleme" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Arapça rāḥatu'l-ḥulḳūm "«damak keyfi»" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için lokma maddesine bakınız.

Ek açıklama

19. yy ilk çeyreğinde ortaya çıkan bir ticari üründür. Çeşitli adlarının ticari kaynaklı olduğu ve lokma sözcüğünden bir şekilde etkilendiği varsayılabilir.

Benzer sözcükler

latilokum


09.03.2015
lolipop

İngilizce lollipop "saplı şeker" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lolly "Kuzey İngiltere lehçesinde «dil»" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

lolita

İngilizce lolita "cinsel cazibesi olan küçük kız" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Lolita "1. bir kadın ismi, 2. Vladimir Nabokov'un aynı adlı romanının kahramanı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İspanyolca Lola "bir kadın ismi olan Dolores'in kısa biçimi" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük İspanyolca dolores "acılar" sözcüğünün kısaltmasıdır. İspanyolca sözcük Latince dolor "acı" sözcüğünün çoğuludur. Latince sözcük Latince dolēre "acı çekmek" fiilinden +or ekiyle türetilmiştir.

lolo

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

lombar

İtalyanca rombaglio veya Yeni Yunanca rombárion ρομβάριον z "gemi penceresi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Yunanca aynı anlama gelen rómbos ρόμβος z sözcüğünün küçültme halidir.

lomboz

Yeni Yunanca rómbos ῥόμβος z "gemi penceresi, küpeştede top atış deliği" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca rhómbos ῥόμβος z "baklava şekli, öreke, fırıldak" sözcüğünden evrilmiştir.