logos

lodos

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca notiós νοτιός z "güneye ait, güney rüzgârı, yağmur getiren" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca nótos νότος z "güney" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca notéō νοτέω z "ıslamak, yağmur yağmak" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Frisk, Griechisches Etym. Wörterb. sf. 324-325.)

+log

Fransızca ve İngilizce +logue "[bileşik adlarda] 1. söz, söylem, 2. söz söyleyen, uzman" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca lógos λόγος z "söz, anlatı, mantık, oran" sözcüğünden alıntıdır.

log

İngilizce log "1. kütük (tomruk), 2. özellikle gemilerde seyir defteri, olay kayıt kütüğü" sözcüğünden alıntıdır.

logaritma

Fransızca logarithme sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince logarithmus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1614 Napier, İskoç matematikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca lógos λόγος z "oran" ve Eski Yunanca arithmós αριθμός z "sayı" sözcüklerinin bileşiğidir.

logo

İngilizce logo sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce logotype "iki veya daha çok harften oluşan hurufat kalıbı [esk.], marka" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca lógos λόγος z "kelime" ve Eski Yunanca týpos τύπος z "damga, baskı" sözcüklerinin bileşiğidir.

logos
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meydan-Larousse, 1969]
Logos: Herakleitos'un felsefesinde varlığın yasası, evrensel zorunluluk

Köken

Eski Yunanca lógos λόγος z "1. söz, kelam, 2. söz söyleme eylemi ve kapasitesi, 3. anlatı, bilim, yasa, 4. sayı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca légō λέγω, λογ- z "seçmek, ayırmak, sayı saymak, söylemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *leǵ- "ayırmak" biçiminden evrilmiştir.

Ek açıklama

Eski Yunan kültürünün temel kavramlarından biridir. Legō/leksō fiilinin anlam yelpazesi, Latince legere "1. seçmek, 2. okumak" fiiline paraleldir. Karş. lejyon.

Benzer sözcükler

logograf, logometre, logotrop


08.10.2017
loğ

Farsça lōġ "damları düzeltmek için kullanılan silindir" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Ermenice aynı anlama gelen loġ լող z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Ermenice loġ- լող- z "yuvarlanmak" fiilinden türetilmiştir.

loğusa

Yeni Yunanca leχoúsa λέχούσα z "yeni doğurmuş kadın" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca léχomai λέχομαι z "yatmak, (mec.) çocuk doğurmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *legʰ- "yatmak" biçiminden evrilmiştir.

+loji

Fransızca +logie veya İngilizce +logy "[bileşik adlarda] 1. söz, söylem, 2. bilim, uzmanlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen +logía -λογία z parçacığından alıntıdır. Yunanca parçacık Eski Yunanca lógos λόγος z "söz, anlatı, akıl yürütme, mantık" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir.

lojik

Fransızca logique "mantık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca logikḗ téχnē λογική τεχνη z "akıl yürütme sanatı, mantık" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lógos λόγος z "1. söz, 2. akla uygunluk, oran, tutarlılık" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

lojistik

Fransızca logistique "askeri birliklerin beslenme ve barınması (esk.), ulaşım ve barınma hizmetleri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca loger "barındırmak" veya Fransızca loge "barınak" sözcüğünden alıntıdır.