lodos

lobi

İngilizce lobby "1. koridor, sofa, tiyatro ve mecliste bekleme odası, 2. parlamento üyelerini lobide ikna etme faaliyeti, bu işi profesyonel olarak yapan grup" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince lobium veya lobia "revak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *laubja "çatı, barınak" biçiminden alıntıdır.

lobotomi

İngilizce lobotomy "beynin iki lobunu ayırmak suretiyle yapılan bir ameliyat" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lobe ve Eski Yunanca tómos τόμος z sözcüklerinin bileşiğidir.

lobut

Arapça nbṭ kökünden gelen nabūt نبّوت z "kalın dal, tokmak, cop" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabata نَبَتَ z "(bitki) bitti, büyüdü" fiilinin faˁūl vezninde ismi mübalağasıdır.

lobya

Arapça ve Farsça lūbiyā لوبيا z "fasulye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice lūbī veya lūbiyā ל‎ו‎ב‎י‎א‎/ܠܘܒܝܣ z "Mısır'a özgü bir tür fasulye, lablab" sözcüğü ile eş kökenlidir.

loca

Fransızca loge "1. hücre, barınak, 2. esnaf ve mason derneklerinin toplantı yeri, 3. tiyatroda özel bölme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *laubja- "barınak" biçiminden alıntıdır.

lodos
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

notos [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
notós: ostria uento [güney rüzgârı] lodos [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
andan lodos tarafına Yarımca tabyası (...) yine lodosa nāzır Koltuk tabyası

Köken

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca notiós νοτιός z "güneye ait, güney rüzgârı, yağmur getiren" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca nótos νότος z "güney" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca notéō νοτέω z "ıslamak, yağmur yağmak" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Frisk, Griechisches Etym. Wörterb. sf. 324-325.)

Ek açıklama

Yunanca sözcük Odysseia'dan itibaren kaydedilmiştir.


10.09.2020
+log

Fransızca ve İngilizce +logue "[bileşik adlarda] 1. söz, söylem, 2. söz söyleyen, uzman" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca lógos λόγος z "söz, anlatı, mantık, oran" sözcüğünden alıntıdır.

log

İngilizce log "1. kütük (tomruk), 2. özellikle gemilerde seyir defteri, olay kayıt kütüğü" sözcüğünden alıntıdır.

logaritma

Fransızca logarithme sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince logarithmus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1614 Napier, İskoç matematikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca lógos λόγος z "oran" ve Eski Yunanca arithmós αριθμός z "sayı" sözcüklerinin bileşiğidir.

logo

İngilizce logo sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce logotype "iki veya daha çok harften oluşan hurufat kalıbı [esk.], marka" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca lógos λόγος z "kelime" ve Eski Yunanca týpos τύπος z "damga, baskı" sözcüklerinin bileşiğidir.

logos

Eski Yunanca lógos λόγος z "1. söz, kelam, 2. söz söyleme eylemi ve kapasitesi, 3. anlatı, bilim, yasa, 4. sayı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca légō λέγω, λογ- z "seçmek, ayırmak, sayı saymak, söylemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *leǵ- "ayırmak" biçiminden evrilmiştir.