litografi

liste

Fr liste 1. bordür, şerit, 2. şerit halinde yazılı dizi Ger *līstōn şerit, kenar << HAvr *lei̯zd- a.a.

lit(o)+

Fr/İng litho+ [bileşik adlarda] taş EYun líthos λίθος ztaş

literal

İng literal 1. harflere ilişkin, 2. harfî, sözcük anlamını gözeten Lat litteralis harfe veya yazıya ilişkin Lat littera harf, yazı +al°

literatür

Fr littérature 1. edebiyat, 2. bir konuyla ilgili yazılı kaynakların tümü << Lat litteratura yazı ilmi, yazılı malzeme Lat littera harf, yazı +(t)ura

litmus

İng litmus mantardan elde edilen bir tür boya Nor litmosi damla mantarı

litografi

[ Düstur Tertip I.-IV., 1857]
Dersaadette gerek litografya ve gerek huruf ile kitab tabˁetmek isteyenlerin keyfiyetleri meclisi maarif ve zabıta marifetile tahkik olundukdan sonra [ Şinasi, Tasvir-i Efkâr makaleleri, 1863]
Fātin Efendinin eseridir ki (...) 1271 [M 1855] senesi litografya ile ve defˁa-i ˁūlā [ilk defa] olarak neşrolunmuş ise de

Fr lithographie taş baskı Alm Lithographie a.a. (İlk kullanım: 1796 Alois Senefelder, Alm. matbaacı.)

Benzer sözcükler: fotolitografi, litografik, litografya


10.09.2017
litosfer

Fr lithosphère yerkabuğu, taş küre (İlk kullanım: 1907 Fr.)

litre

Fr litre hacim ölçü birimi (İlk kullanım: 1793 Fr.) Fr litron eski bir hacim ölçüsü EYun litra λιτρα zSicilya ve Güney İtalya kentlerine has bir ağırlık ve para birimi

litürji

Fr liturgie 1. ayin, tören, 2. ayin müziği EYun leiturgía λειτουργεία zkamu görevi, resmi tören § EYun lēiton λήιτον zkamusal alan, tapınak (EYun laós λαός zhalk, kamu ) EYun ergos çalışan

lityum

YLat lithium metalik bir element (İlk kullanım: 1808 Jöns Jakob Berzelius İsv. kimyacı.) Lat lithia lityum oksit minerali +ium EYun líthos λίθος ztaş

liva

Ar liwāˀ لواء z [#lwy] sancak, tuğ, mızrağa sarılı olarak taşınan alamet Ar lawā لوا zsardı, büktü