lira

lipari

Yeni Yunanca liparoí λιπάροι z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca liparós λιπαρός z "1. yağlı, semiz, 2. uskumrunun bir türü" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca lípos λίπος z "yağ" sözcüğünden +arion ekiyle türetilmiştir.

lipit

Fransızca lipide "canlı organizmalarda yağlı madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1923 G. Bertrand, Fr. kimyacı) Fransızca sözcük Eski Yunanca lípos λίπος z "iç yağı" sözcüğünden +id° ekiyle türetilmiştir.

liposuction

İngilizce liposuction "vücut yağını emme (bir zayıflama yöntemi)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lipo+ "[bileşik adlarda] yağ" ve İngilizce suction "emme" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen suctio sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince sugere "emmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.)

lipsos

Yeni Yunanca lipsós λειψός z "1. eksik, sakat, yarım akıllı, 2. işe yaramadığı için tutulduktan sonra denize atılan balık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca leípō, lip- λείπω z "bırakmak, eksik olmak, yetersiz olmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lei̯kʷ- "bırakmak" biçiminden evrilmiştir.

lir

Fransızca lyre "telli bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen lýra λύρα z sözcüğünden alıntıdır.

lira
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"Osmanlı devletinde 1844'te tedavüle giren altın para birimi" [ Kaynakça yok, 1844 yılından önce]

Köken

İtalyanca lira "gümüş para birimi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince libra "1. tartı birimi, 2. bir libre bakıra eşdeğer gümüş para birimi" sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için libre maddesine bakınız.


04.05.2015
lirik

Fransızca lyrique "aşk şiiri tarzında" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lyrikós λυρικός z "lir eşliğinde söylenmek üzere yazılan şiir" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lýra λύρα z "lir" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

lisan

Arapça lsn kökünden gelen lisān لسان z "dil (organ ve konuşulan şey)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lasana لَسَنَ z "1. söz söyledi, 2. özellikle kötü söz söyledi, sövdü, söz dokundurdu" fiili ile eş kökenlidir.

lisans

Fransızca licence "1. icazet, serbestlik, özel olarak tanınmış hak, 2. ruhsat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen licentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince licere, licit- "caiz olmak, yasak olmamak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir.

lise

Fransızca lycée "üniversite hazırlık okulu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince Lyceum "Atina'da Aristoteles'in kurduğu okul" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca Lýkeion λύκειον z "1. Atina'da Apollon Lykeios tapınağına bağlı olan bir koruluk, 2. Aristoteles'in MÖ 336'da burada kurduğu okul" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Lýkeios λύκειος z "“kurtların efendisi”, tanrı Apollon'un bir lakabı" sözcüğünün nötrüdür. Bu sözcük Eski Yunanca lýkos λύκος z "kurt" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

liste

Fransızca liste "1. bordür, şerit, 2. şerit halinde yazılı dizi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *līstōn "şerit, kenar" biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *lei̯zd- biçiminden evrilmiştir.