lipsos

linyit

Fransızca lignite "yarı fosilleşmiş ağaç gövdesinden oluşan taş kömürü" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Fransızca sözcük Yeni Latince lithanthrax lignium "odunsu taşkömürü" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1775 Johan Gottschalk Wallerius, İsv. mineralojist.) ) Bu sözcük Latince lignum "tahta, ağaç" sözcüğünden +ite ekiyle türetilmiştir.

lip(o)+

Fransızca ve İngilizce lipo+ "[bileşik adlarda] yağ" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca lípos λίπος z "yağ" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lip-o-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lei̯p- "yapışmak, yağlı ve vıcık olmak" kökünden türetilmiştir.

lipari

Yeni Yunanca liparoí λιπάροι z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca liparós λιπαρός z "1. yağlı, semiz, 2. uskumrunun bir türü" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca lípos λίπος z "yağ" sözcüğünden +arion ekiyle türetilmiştir.

lipit

Fransızca lipide "canlı organizmalarda yağlı madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1923 G. Bertrand, Fr. kimyacı) Fransızca sözcük Eski Yunanca lípos λίπος z "iç yağı" sözcüğünden +id° ekiyle türetilmiştir.

liposuction

İngilizce liposuction "vücut yağını emme (bir zayıflama yöntemi)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lipo+ "[bileşik adlarda] yağ" ve İngilizce suction "emme" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen suctio sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince sugere "emmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.)

lipsos
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"bir balık türü" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
lipsos: Çırçır ve iskorpit balığı ufağı

Köken

Yeni Yunanca lipsós λειψός z "1. eksik, sakat, yarım akıllı, 2. işe yaramadığı için tutulduktan sonra denize atılan balık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca leípō, lip- λείπω z "bırakmak, eksik olmak, yetersiz olmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lei̯kʷ- "bırakmak" biçiminden evrilmiştir.

Ek açıklama

Aynı HAvr kökünden Latince linquere, lict-, İngilizce leave "bırakmak".

Bu maddeye gönderenler

ekliptik, elips


28.11.2019
lir

Fransızca lyre "telli bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen lýra λύρα z sözcüğünden alıntıdır.

lira

İtalyanca lira "gümüş para birimi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince libra "1. tartı birimi, 2. bir libre bakıra eşdeğer gümüş para birimi" sözcüğünden evrilmiştir.

lirik

Fransızca lyrique "aşk şiiri tarzında" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lyrikós λυρικός z "lir eşliğinde söylenmek üzere yazılan şiir" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lýra λύρα z "lir" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

lisan

Arapça lsn kökünden gelen lisān لسان z "dil (organ ve konuşulan şey)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lasana لَسَنَ z "1. söz söyledi, 2. özellikle kötü söz söyledi, sövdü, söz dokundurdu" fiili ile eş kökenlidir.

lisans

Fransızca licence "1. icazet, serbestlik, özel olarak tanınmış hak, 2. ruhsat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen licentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince licere, licit- "caiz olmak, yasak olmamak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir.