liposuction

linotip

Linotype "hurufat satırı döken makinanın tescilli adı" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1889 Ottmar Mergenthaler, Amer. matbaacı.) Bu sözcük İngilizce line of type "hurufat satırı" deyiminden alıntıdır.

linyit

Fransızca lignite "yarı fosilleşmiş ağaç gövdesinden oluşan taş kömürü" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Fransızca sözcük Yeni Latince lithanthrax lignium "odunsu taşkömürü" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1775 Johan Gottschalk Wallerius, İsv. mineralojist.) ) Bu sözcük Latince lignum "tahta, ağaç" sözcüğünden +ite ekiyle türetilmiştir.

lip(o)+

Fransızca ve İngilizce lipo+ "[bileşik adlarda] yağ" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca lípos λίπος z "yağ" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lip-o-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lei̯p- "yapışmak, yağlı ve vıcık olmak" kökünden türetilmiştir.

lipari

Yunanca liparoí λιπάροι z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca liparós λιπαρός z "1. yağlı, semiz, 2. uskumrunun bir türü" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Yunanca ve Eski Yunanca lípos λίπος z "yağ" sözcüğünden +arion ekiyle türetilmiştir.

lipit

Fransızca lipide "canlı organizmalarda yağlı madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1923 G. Bertrand, Fr. kimyacı) Fransızca sözcük Eski Yunanca lípos λίπος z "iç yağı" sözcüğünden +id° ekiyle türetilmiştir.

liposuction
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1990]
Doktorların sözlüğünde 'Liposuction - yağ emdirme' adı verilen yeni metot

Köken

İngilizce liposuction "vücut yağını emme (bir zayıflama yöntemi)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lipo+ "[bileşik adlarda] yağ" ve İngilizce suction "emme" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen suctio sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince sugere "emmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.)

Daha fazla bilgi için lip(o)+ maddesine bakınız.


08.10.2017
lipsos

Yunanca lipsós λειψός z "1. eksik, sakat, yarım akıllı, 2. işe yaramadığı için tutulduktan sonra denize atılan balık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca leípō, lip- λείπω z "bırakmak, eksik olmak, yetersiz olmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lei̯kʷ- "bırakmak" biçiminden evrilmiştir.

lir

Fransızca lyre "telli bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen lýra λύρα z sözcüğünden alıntıdır.

lira

İtalyanca lira "gümüş para birimi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince libra "1. tartı birimi, 2. bir libre bakıra eşdeğer gümüş para birimi" sözcüğünden evrilmiştir.

lirik

Fransızca lyrique "aşk şiiri tarzında" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lyrikós λυρικός z "lir eşliğinde söylenmek üzere yazılan şiir" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lýra λύρα z "lir" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

lisan

Arapça lsn kökünden gelen lisān لسان z "dil (organ ve konuşulan şey)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lasana لَسَنَ z "1. söz söyledi, 2. özellikle kötü söz söyledi, sövdü, söz dokundurdu" fiili ile eş kökenlidir.