linyit

linç

İngilizce lynch "kalabalık eliyle yargısız infaz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce Lynch's law "Lynch kanunu, kalabalık eliyle yargısız infaz" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Charles Lynch "Virginia eyaletinde 1780'lerde İngiliz yandaşlarına yönelik yargısız infaz kampanyası yürüten Amerikalı yargıç (1736-1796)" özel adından türetilmiştir.

lineer

Fransızca linéaire "çizgisel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince linea "1. ketenden yapma (sıfat), 2. keten ipliği, sicim, hat (ad)" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince linum "keten" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *līno- biçiminden evrilmiştir.

link

İngilizce link "zincir baklası, eklem, bağlantı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *hlink- biçiminden evrilmiştir.

linolyum

İngilizce linoleum "keten yağı ile işlenmiş jüt bezi, muşamba" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince linum "keten" ve Latince oleum "yağ" sözcüklerinin bileşiğidir.

linotip

Linotype "hurufat satırı döken makinanın tescilli adı" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1889 Ottmar Mergenthaler, Amer. matbaacı.) Bu sözcük İngilizce line of type "hurufat satırı" deyiminden alıntıdır.

linyit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
liğnit veyta linyit: Yerden çıkarılan ve üzerinde ağaç izleri görülen bir nevi maden kömürü

Köken

Fransızca lignite "yarı fosilleşmiş ağaç gövdesinden oluşan taş kömürü" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Fransızca sözcük Yeni Latince lithanthrax lignium "odunsu taşkömürü" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1775 Johan Gottschalk Wallerius, İsv. mineralojist.) ) Bu sözcük Latince lignum "tahta, ağaç" sözcüğünden +ite ekiyle türetilmiştir.


29.09.2017
lip(o)+

Fransızca ve İngilizce lipo+ "[bileşik adlarda] yağ" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca lípos λίπος z "yağ" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lip-o-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lei̯p- "yapışmak, yağlı ve vıcık olmak" kökünden türetilmiştir.

lipari

Yunanca liparoí λιπάροι z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca liparós λιπαρός z "1. yağlı, semiz, 2. uskumrunun bir türü" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Yunanca ve Eski Yunanca lípos λίπος z "yağ" sözcüğünden +arion ekiyle türetilmiştir.

lipit

Fransızca lipide "canlı organizmalarda yağlı madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1923 G. Bertrand, Fr. kimyacı) Fransızca sözcük Eski Yunanca lípos λίπος z "iç yağı" sözcüğünden +id° ekiyle türetilmiştir.

liposuction

İngilizce liposuction "vücut yağını emme (bir zayıflama yöntemi)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lipo+ "[bileşik adlarda] yağ" ve İngilizce suction "emme" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen suctio sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince sugere "emmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.)

lipsos

Yunanca lipsós λειψός z "1. eksik, sakat, yarım akıllı, 2. işe yaramadığı için tutulduktan sonra denize atılan balık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca leípō, lip- λείπω z "bırakmak, eksik olmak, yetersiz olmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lei̯kʷ- "bırakmak" biçiminden evrilmiştir.