limon

liman

Yunanca limín veya limáni λιμήν/λιμάνι z "liman, gemi sığınağı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen limḗn λιμήν z sözcüğünden evrilmiştir.

limbik

İngilizce limbic "beynin iç ve dış katmanları arasındaki sınır bölgesi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1863 Paul Broca, Fr. tabip (1824-1880).) İngilizce sözcük Latince limbus "kenar, çeper, giysi yeni" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince limes "kenar" sözcüğü ile eş kökenlidir.

lime

Farsça nīme "yarım şey, vücudun yarısını etkileyen felç" sözcüğünden evrilmiştir. Farsça sözcük Farsça nīm "yarım" sözcüğünden +a ekiyle türetilmiştir.

limit

Fransızca limite "sınır, hudut" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince limes, limit- "kenar, sınır" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince limen "eşik" sözcüğü ile eş kökenlidir.

limited

İngilizce limited "sınırlı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce limit "sınırlamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca limite sözcüğünden alıntıdır.

limon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
limomi - Fa & Tr: limon [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
limonī mīzac [ekşi, öfkeli kişilik]

Köken

Arapça ve Farsça līmūn veya līmōn ليمون z "turunçgillerden maruf meyve" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen nimbū निम्बू z sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Antik çağdan beri bilinen acı limonun (citron) değişik türü olarak Avrupa ülkelerine 12. yy'da Arap ülkelerinden getirilmiş ve adı Arapçadan alınmıştır. Karş. İngilizce lemon, Fransızca limon, İtalyanca limone vs.

Benzer sözcükler

limoni, limonküfü

Bu maddeye gönderenler

limonata, limonçello


13.04.2015
limonata

İtalyanca limonada "limon ve şekerle yapılan içecek" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca limone "limon" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça līmūn ليمون z sözcüğünden alıntıdır.

limonçello

İtalyanca limoncello "Napoli bölgesine özgü limon likörü" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca limone sözcüğünden türetilmiştir.

limuzin

İngilizce limousine "uzun binek otomobili" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca limousine "açık şoför mahalli olan bir tür binek arabası" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1902 Fr.) Bu sözcük Limousin "Fransa'da bir bölge" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Lemovices "antik çağda bu bölgede yaşayan Gal boyu" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

linç

İngilizce lynch "kalabalık eliyle yargısız infaz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce Lynch's law "Lynch kanunu, kalabalık eliyle yargısız infaz" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Charles Lynch "Virginia eyaletinde 1780'lerde İngiliz yandaşlarına yönelik yargısız infaz kampanyası yürüten Amerikalı yargıç (1736-1796)" özel adından türetilmiştir.

lineer

Fransızca linéaire "çizgisel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince linea "1. ketenden yapma (sıfat), 2. keten ipliği, sicim, hat (ad)" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince linum "keten" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *līno- biçiminden evrilmiştir.