limit

likra

marka Lycra sentetik elyaf markası (İlk kullanım: 1959 DuPont Corp. ABD.)

lila

Fr lilas/lilac leylak bitkisi ve rengi Ar līlak ليلك z

liman

Yun limín/limáni λιμήν/λιμάνι zliman, gemi sığınağı << EYun limḗn λιμήν za.a.

limbik

İng limbic beynin iç ve dış katmanları arasındaki sınır bölgesi (İlk kullanım: 1863 Paul Broca, Fr. tabip (1824-1880).) Lat limbus kenar, çeper, giysi yeni +ic° ≈ Lat limes kenar

lime

<< Fa nīme yarım şey, vücudun yarısını etkileyen felç Fa nīm yarım +a

limit

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
limit: (mat.) Bir niceliğin hiçbir zaman erişemeden yaklaştığı başka nicelik.

Fr limite sınır, hudut << Lat limes, limit- kenar, sınır ≈ Lat limen eşik

 liman

Benzer sözcükler: limitli, limitsiz harcama

Bu maddeye gönderenler: lamba2 (limbik), limited


19.09.2017
limited

İng limited sınırlı İng limit sınırlamak Fr limite

limon

Ar/Fa līmūn/līmōn ليمون zturunçgillerden maruf meyve Sans nimbū निम्बू za.a.

limonata
Connection not found. Error Code (SQLSTATE[HY000] [1203] User root already has more than 'max_user_connections' active connections)