libre

libero

İtalyanca libero "özgür, serbest" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince līber sözcüğünden evrilmiştir.

liberter

Fransızca libertaire "kişisel özgürlüğü en yüksek değer olarak gören felsefe akımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca liberté "özgürlük" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen libertas sözcüğünden alıntıdır.

libido

Latince libido "cinsel istek" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince libēre "hoşlanmak, arzu etmek" fiilinden +do ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *lewbʰ- biçiminden evrilmiştir.

libor

İngilizce libor "bankacılıkta bir kredi faiz oranı ölçütü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1986) İngilizce sözcük İngilizce London inter-bank offered rate "Londra bankalararası satış kuru" deyiminden türetilmiştir.

liboş

Türkiye Türkçesi liberal sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +oş ekiyle türetilmiştir.

libre
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Basiretçi Ali Bey, İstanbul Mektupları, 1870]
[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
libre: Vukıyye-i efrenciyye [Frenk okkası] ki İngiliz libresi 140, Fransız libresi 150 dirhem gelir.

Köken

İtalyanca libra "bir tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince libra "1. terazi, tartı, 2. 310 gram dolayında tartı birimi, 3. bir libra bakıra eşdeğer para birimi" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Karş. Fransızca livre (aynı anlamda). Türkçe biçimin Fransızcadan alıntı olması ses bakımından mümkün görünmüyor.

Bu maddeye gönderenler

ekilibr, level (nivo), lira


04.05.2015
libretto

İtalyanca libretto "kitapçık, özellikle opera kitapçığı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca libro "kitap" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince liber "1. ağacın iç kabuğu, yazı tahtası, 2. kitap" sözcüğünden evrilmiştir.

lider

İngilizce leader "önder" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lead "(fiil) öncü olmak, önden gitmek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *laidjan fiilinden evrilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *lei̯t- biçiminden evrilmiştir.

lied

Almanca Lied "şarkı" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *lēutham biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *lēw- biçiminden evrilmiştir.

lif

Arapça lyf kökünden gelen līf ليف z "lif, özellikle hurma yaprağının lifi" sözcüğünden alıntıdır.

lig

Fransızca ligue "ittifak, bağdaşma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince ve İtalyanca liga sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince ligare "bağlamak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *lei̯g- biçiminden evrilmiştir.