liberter

lık

"içme sesi, sıvı akma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

libas

Arapça lbs kökünden gelen libās لباس z "kılık, giysi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça labasa لبس z "1. kardı, birbirine kattı, 2. giydi" fiilinin fiˁāl vezninde türevidir.

liberal

Fransızca libéral "1. cömert, soylu (esk.), 2. özgürlükçü, ticaret ve siyasette özgürlükten yana (19. yy)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince liberalis "cömert, soylu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince līber "soylu, özgür, azat" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *leudh-ero- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁léwdʰ-ero-s (*eléwdʰ-ero-s-) kökünden türetilmiştir.

liberasyon

Fransızca libération "azat etme, serbest bırakma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince liberatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince liberere "(köle) azat etmek, serbest bırakmak" fiilinden alıntıdır.

libero

İtalyanca libero "özgür, serbest" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince līber sözcüğünden evrilmiştir.

liberter
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1987]
Liberter düşünceyi savunan insanlar Kara Sanat diye bir dergi çıkardılar.

Köken

Fransızca libertaire "kişisel özgürlüğü en yüksek değer olarak gören felsefe akımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca liberté "özgürlük" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen libertas sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için liberal maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

libertaryen


29.09.2017
libido

Latince libido "cinsel istek" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince libēre "hoşlanmak, arzu etmek" fiilinden +do ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *lewbʰ- biçiminden evrilmiştir.

libor

İngilizce libor "bankacılıkta bir kredi faiz oranı ölçütü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1986) İngilizce sözcük İngilizce London inter-bank offered rate "Londra bankalararası satış kuru" deyiminden türetilmiştir.

liboş

Türkiye Türkçesi liberal sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +oş ekiyle türetilmiştir.

libre

İtalyanca libra "bir tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince libra "1. terazi, tartı, 2. 310 gram dolayında tartı birimi, 3. bir libra bakıra eşdeğer para birimi" sözcüğünden evrilmiştir.

libretto

İtalyanca libretto "kitapçık, özellikle opera kitapçığı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca libro "kitap" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince liber "1. ağacın iç kabuğu, yazı tahtası, 2. kitap" sözcüğünden evrilmiştir.