levent

letafet

Arapça lṭf kökünden gelen laṭāfa(t) لطافة z "güzel olma, zarafet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laṭafa لطف z "cömertlik etti, lütfetti" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

letarji

Fransızca léthargie "uyuşukluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lēthargía ληθαργία z "her şeyi unutarak yatma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lḗthē λήθη z "unutuş" ve Eski Yunanca argeía αργεία z "tembellik, çalışmama" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca argós αργός z "tembel, çalışmaz" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca érgon έργον z "iş, çalışma" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

levanten

Fransızca levantin "Doğulu, Doğu ülkelerine ait" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca levant "doğu, özellikle Doğu Akdeniz ülkeleri" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca lever "kalkmak, kaldırmak, (güneş) doğmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen levāre fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince levis "hafif" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₁lengʷʰ- (*elengʷʰ-) biçiminden evrilmiştir.

levazım

Arapça lzm kökünden gelen lawāzim لوازم z "gerekler, gereken şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lāzim لازم z "gerek" sözcüğünün fawāˁil vezninde çoğuludur.

level

İngilizce level "düzey, düzlem" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca livel veya liveau "su terazisi, yatay düzlem [mod. niveau]" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince libellum "terazicik" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince lībra "terazi" sözcüğünün küçültme halidir.

levent
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Osmanlı Kanunnameleri, 1520 yılından önce]
ve daχı ˁavret ve oğlan varub su aldığı diyārda yudığı yerde levend [işsiz güçsüz, bekâr] tāifesinden kimse varmağa menˁ ideler "korsan?" [PiriR, 1521]
gün doğusı tarafına dolaşdukdan soŋra azmaklar vardur, ol azmaklaruŋ içinde levend kayıkları gizlerler

Köken

Farsça lavand لوند z "işsiz güçsüz, boş gezen, başıbozuk" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

18. yy'da "taşra derebeylerinin maiyetinde bulunan silahlı nefer" anlamında kullanılır. Levent semtinin adı, III. Selim zamanında (1789-1807) burada kurulan Levend Kışlası'ndan gelir. • Farsça sözcüğün kökeni açık değildir.

Benzer sözcükler

levendane


28.06.2019
levha

Arapça lwḥ kökünden gelen lawḥ veya lawḥa(t) لَوْح/لَوْحَة z "yazı tahtası, tablet, levha" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice lawḥa לַוּחַ, לוּחָא z "a.a., özellikle Musa'nın on emrinin yazıldığı levha" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an sf. 253-254)

levin levin

Arapça lwy kökünden gelen lāwin لاوٍ z "dönerek, döne döne" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça lawiya لَوِىَ z "döndü" fiilinin zarfıdır.

levitasyon

İngilizce levitation "havalanma, hafifleyerek yerden yükselme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince levitare "havalanmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince levare "kalkmak, kaldırmak" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir.

levrek

Yunanca lavráki λαβράκι z "bir balık türü, dicentrarchus labrax" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca lábraks λάβραξ z "yırtıcı bir balık türü, muhtemelen aynı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca lábros λάβρος z "yırtıcı, aç gözlü" sözcüğünden türetilmiştir.

levye

Fransızca levier "kaldıraç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca lever "kalkmak, kaldırmak" fiilinden türetilmiştir.