letarji

lerze

Farsça larze لرزه z "titreme, sarsılma" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça larzan, larzīdan لرز z "titremek" fiilinden +a ekiyle türetilmiştir.

lesitin

Fransızca lécithine "yumurta sarısında ve sinir dokusunda bulunan organik madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1850 N. T. Gobley, Fr. kimyacı) Fransızca sözcük Eski Yunanca lékithos "yumurta sarısı" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

leş

Farsça lāş veya lāşe لاش z "ceset" sözcüğünden alıntıdır.

leşker

Farsça ve Orta Farsça laşkar لشكر z "ordu, asker" sözcüğünden alıntıdır.

letafet

Arapça lṭf kökünden gelen laṭāfa(t) لطافة z "güzel olma, zarafet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laṭafa لطف z "cömertlik etti, lütfetti" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

letarji
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"(tıpta) derin patolojik uyku hali" [ Vakit - gazete, 1930]
hayatî faaliyetler hemen munkati gibidir ... buna "letarji" denir.

Köken

Fransızca léthargie "uyuşukluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lēthargía ληθαργία z "her şeyi unutarak yatma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lḗthē λήθη z "unutuş" ve Eski Yunanca argeía αργεία z "tembellik, çalışmama" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca argós αργός z "tembel, çalışmaz" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca érgon έργον z "iş, çalışma" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için lantan, erg(o)+ maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

letarjik


15.02.2020
levanten

Fransızca levantin "Doğulu, Doğu ülkelerine ait" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca levant "doğu, özellikle Doğu Akdeniz ülkeleri" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca lever "kalkmak, kaldırmak, (güneş) doğmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen levāre fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince levis "hafif" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₁lengʷʰ- (*elengʷʰ-) biçiminden evrilmiştir.

levazım

Arapça lzm kökünden gelen lawāzim لوازم z "gerekler, gereken şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lāzim لازم z "gerek" sözcüğünün fawāˁil vezninde çoğuludur.

level

İngilizce level "düzey, düzlem" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca livel veya liveau "su terazisi, yatay düzlem [mod. niveau]" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince libellum "terazicik" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince lībra "terazi" sözcüğünün küçültme halidir.

levent

Farsça lavand لوند z "işsiz güçsüz, boş gezen, başıbozuk" sözcüğünden alıntıdır.

levha

Arapça lwḥ kökünden gelen lawḥ veya lawḥa(t) لَوْح/لَوْحَة z "yazı tahtası, tablet, levha" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice lawḥa לַוּחַ, לוּחָא z "a.a., özellikle Musa'nın on emrinin yazıldığı levha" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an sf. 253-254)