lepiska

lenger2

Yunanca lekári(on) λεκάρι z "küçük tencere, sahan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca lékos λέκος z "tencere, yemek kabı" sözcüğünün küçültme halidir.

lengüist

Fransızca linguiste veya İngilizce linguist "dilbilimci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lingua "dil" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Arkaik Latince dingua sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dn̥ǵʰwéh₂s (*dn̥ǵʰwā́s) biçiminden evrilmiştir.

lens

İngilizce contact lens "göze temas eden mercek" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce lens "mercek" sözcüğünden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1691 Isaac Newton, Optics.) Bu sözcük Latince lens, lent- "mercimek" fiilinden alıntıdır.

lento

Fransızca linteau "kapı ve pencere üstündeki yatay atkı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen limitaris sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince limen, limit- "alt veya üst eşik" sözcüğünden türetilmiştir.

leopar

Fransızca léopard "kedigillerden bir vahşi hayvan, panthera pardus" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen leopardus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen leópardos λεόπαρδος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca léōn λέων z "aslan" (NOT: Yunanca sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen laviyā לַבׅיא z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Eski Yunanca párdos πάρδος z "pars" sözcüklerinin bileşiğidir.

lepiska
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
lepiska: Lepiska [şehrinden] gelir bir nevi boyalı ip ki teşbihan sarı yeşil güzel renge denmiştir.

Köken

Türkiye Türkçesi Lipiska "Leipzig, Almanya'da bir kent" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Slavca aynı anlama gelen Lipsko özel adından alıntıdır.

Ek açıklama

Karş. daniska.


18.08.2017
lepra

Latince lepra "cüzzam" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca leprós λεπρός z "kabuklu, pullu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lépos, lepor- λέπος, λεπορ- z "balık pulu" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lep- "deri soymak" biçiminden evrilmiştir.

lerze

Farsça larze لرزه z "titreme, sarsılma" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça larzan, larzīdan لرز z "titremek" fiilinden +a ekiyle türetilmiştir.

lesitin

Fransızca lécithine "yumurta sarısında ve sinir dokusunda bulunan organik madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1850 N. T. Gobley, Fr. kimyacı) Fransızca sözcük Eski Yunanca lékithos "yumurta sarısı" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

leş

Farsça lāş veya lāşe لاش z "ceset" sözcüğünden alıntıdır.

leşker

Farsça ve Orta Farsça laşkar لشكر z "ordu, asker" sözcüğünden alıntıdır.