lenger2

lemma

Yeni Latince lemma "matematikte bir tür varsayım" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca lḗmma λήμμα z "elde tutulan, önerme, varsayım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lambánō, lab- λαμβάνω, λαβ- z "tutmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)leh₂gʷ- (*(s)lāgʷ-) biçiminden evrilmiştir.

lemur

Yeni Latince lemur "bir tür memeli hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince lemures "ölmüşlerin ruhları" sözcüğünden türetilmiştir.

lenduha

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

lenf

Fransızca lymphe "lenfatik sistemde dolaşan şeffaf vücut sıvısı, akkan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince lympha "su, her çeşit sıvı" sözcüğünden alıntıdır.

lenger1

Farsça langar لنگر z "1. gemi demiri, çapa, 2. kalenderhane, derviş barınağı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ankar أنكر z "gemi demiri" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ánkyra άγκυρα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ankýlos αγκύλος z "kıvrık, büklüm, çengel" sözcüğü ile eş kökenlidir.

lenger2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
lenger: Yayvan toprak veya demir kap. Pilav lengeri, kaymak lengeri. [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
lenger (Ürgüp, Çerkeş, Dinar, Niğde): büyük bakır sahan, bakırdan yemek kabı.

Köken

Yeni Yunanca lekári(on) λεκάρι z "küçük tencere, sahan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca lékos λέκος z "tencere, yemek kabı" sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için leğen maddesine bakınız.


26.09.2017
lengüist

Fransızca linguiste veya İngilizce linguist "dilbilimci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lingua "dil" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Arkaik Latince dingua sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dn̥ǵʰwéh₂s (*dn̥ǵʰwā́s) biçiminden evrilmiştir.

lens

İngilizce contact lens "göze temas eden mercek" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce lens "mercek" sözcüğünden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1691 Isaac Newton, Optics.) Bu sözcük Latince lens, lent- "mercimek" fiilinden alıntıdır.

lento

Fransızca linteau "kapı ve pencere üstündeki yatay atkı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen limitaris sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince limen, limit- "alt veya üst eşik" sözcüğünden türetilmiştir.

leopar

Fransızca léopard "kedigillerden bir vahşi hayvan, panthera pardus" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen leopardus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen leópardos λεόπαρδος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca léōn λέων z "aslan" (NOT: Yunanca sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen laviyā לַבׅיא z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Eski Yunanca párdos πάρδος z "pars" sözcüklerinin bileşiğidir.

lepiska

Türkiye Türkçesi Lipiska "Leipzig, Almanya'da bir kent" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Slavca aynı anlama gelen Lipsko özel adından alıntıdır.