lejyon

lehçe

Ar lahca(t) لهجة z [#lhc faˁla(t) mr.] 1. dil (organ) 2. dil (konuşulan şey)

lehim

Ar laḥm/liḥām لحم z [#lḥm faˁl msd.] 1. et, 2. lehim, özellikle altın ve gümüşü yamamak için kullanılan metal alaşım

lehtar

§ Ar lahi onun için, ondan yana Fa dār tutan, +ci

lejand

Fr légende 1. destan, efsane, 2. açıklayıcı yazı, tarifname, resim veya harita alt yazısı Lat legenda [çoğ.] okunacak şeyler Lat legendum okunacak şey Lat legere, lect- 1. seçmek, 2. (yazı) okumak +end°

lejitimist

Fr légitimiste meşruluktan yana olan Fr légitime meşru, hukuka uygun +ist° Lat legitimus a.a. Lat lex, leg- yasa

lejyon

[ Cumhuriyet - gazete, 1934]
Almanya'daki Avusturya lejyonunda isyan çıktı lejyoner "lejyon mensubu" [ Cumhuriyet - gazete, 1934]
Çek'lerden mürekkep bir lejyoner taburu darmadağın edildi

Fr légion özel ordu birliği Lat legiō ordu, alay Lat legere seçmek, ayırmak +(t)ion << HAvr *leǵ- seçmek, ayırmak

 logos

Not: Latince legere fiili esasen "seçmek, ayırmak", ikinci olarak “okumak” anlamındadır. Aynı şekilde Karş. EYun légō 1. "seçmek, ayırmak, 2. "sayı saymak", 3. "söylemek". Anlam ilişkisi için karş. Ar faraḳa "ayırdı, ayırt etti", farḳ "ayrım", firḳa "ordu birliği". Diğer türevler için bkz. +loji.

Benzer sözcükler: lejyon donör, lejyoner, yabancılar lejyonu


28.06.2019
leke

Fa lak/lakā لك/لكا z1. lak zamkı, gomalaktan elde edilen kırmızı boya, 2. giyside leke

leksikon

İng lexicon sözlük, lugatçe EYun leksikón λεξικόν za.a. EYun léksis λέξις z1. söz, söylem, 2. sözcük +ik° EYun légō, log- λέγω2, λογ- zaymak, söylemek +sis

lektör

Fr lecteur okuyucu, okuyan Lat lector a.a. Lat legere okumak +(t)or

lemma

YLat lemma matematikte bir tür varsayım EYun lḗmma λήμμα zelde tutulan, önerme, varsayım EYun lambánō, lab- λαμβάνω, λαβ- ztutmak +ma(t) << HAvr *(s)leh₂gʷ- (*(s)lāgʷ-) a.a.

lemur

YLat lemur bir tür memeli hayvan Lat lemures ölmüşlerin ruhları