lejitimist

leh

Arapça lahi لهُ z "onun için, ona, ondan yana" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça la+ ل z "yöneliş edatı" ve Arapça hu هُ z "üçüncü tekil eril şahıs iyelik eki" sözcüklerinin bileşiğidir.

lehçe

Arapça lhc kökünden gelen lahca(t) لهجة z "1. dil (organ) 2. dil (konuşulan şey)" sözcüğünden alıntıdır.

lehim

Arapça lḥm kökünden gelen laḥm veya liḥām لحم z "1. et, 2. lehim, özellikle altın ve gümüşü yamamak için kullanılan metal alaşım" sözcüğünden alıntıdır.

lehtar

Arapça lahi "onun için, ondan yana" ve Farsça dār "tutan, ci" sözcüklerinin bileşiğidir.

lejand

Fransızca légende "1. destan, efsane, 2. açıklayıcı yazı, tarifname, resim veya harita alt yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince legenda "okunacak şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince legendum "okunacak şey" sözcüğünün çoğuludur. Latince sözcük Latince legere, lect- "1. seçmek, 2. (yazı) okumak" fiilinden +end° ekiyle türetilmiştir.

lejitimist
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"Avusturya'da hanedan taraftarı" [ Cumhuriyet - gazete, 1937]
Habsburg hanedanının tekrar bu devletin başına gelmesini istiyen Lejitimistler

Köken

Fransızca légitimiste "meşruluktan yana olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca légitime "meşru, hukuka uygun" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen legitimus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince lex, leg- "yasa" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için legal maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

lejitim, lejitimizm


14.11.2019
lejyon

Fransızca légion "özel ordu birliği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince legiō "ordu, alay" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince legere "seçmek, ayırmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *leǵ- "seçmek, ayırmak" biçiminden evrilmiştir.

leke

Farsça lak veya lakā لك/لكا z "1. lak zamkı, gomalaktan elde edilen kırmızı boya, 2. giyside leke" sözcüğünden alıntıdır.

leksikon

İngilizce lexicon "sözlük, lugatçe" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen leksikón λεξικόν z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca léksis λέξις z "1. söz, söylem, 2. sözcük" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca légō, log- λέγω2, λογ- z "aymak, söylemek" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

lektör

Fransızca lecteur "okuyucu, okuyan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen lector sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince legere "okumak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

lemma

Yeni Latince lemma "matematikte bir tür varsayım" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca lḗmma λήμμα z "elde tutulan, önerme, varsayım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lambánō, lab- λαμβάνω, λαβ- z "tutmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)leh₂gʷ- (*(s)lāgʷ-) biçiminden evrilmiştir.