leff

lebiderya

Farsça lab "dudak, (mec.) kenar" ve Farsça daryā "deniz" sözcüklerinin bileşiğidir.

leblebi

Arapça lb kökünden gelen lablāb لبلاب z "fasulyegillerden bir tür, dolichos lablab" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça lbb kökünden gelen lubb لبّ z "1. kalp, yürek, 2. çekirdek, tane, kabuğun içindeki şey, ağaç gövdesinin en iç halkası" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice lb kökünden gelen lev לב z "yürek, bir şeyin içi veya gizli kısmı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük İbranice ləvāv לבב z "yürek" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen libbu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

leçek

Farsça laçak لچك z "üçgen şeklinde bağlanan kadın baş örtüsü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

LED

İngilizce LED sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce light emitting diode "ışık üreten diyot" deyiminden türetilmiştir.

ledüni

Arapça ladunī لدنى z "batına ilişkin, transandantal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ladun لدٌ, لدن z "ta, öte [edat]" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

leff
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
leff: sarmak, dürmek. Yeni Osmanlıca: "bir evrakı yazışmaya ekleme, attach etme" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
Hesab pusulasını gönderdiği mektuba leff etti; aldığı evrakı leffedip gönderdi.

Köken

Arapça lff kökünden gelen laff لفّ z "sarma, dürme, bohçalama" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

19. yy sonları ile 20. yy başlarının popüler sözcüklerinden biri iken tamamen kullanımdan düşmüştür.

Benzer sözcükler

leffen, melfuf


04.08.2014
legal

Fransızca légal "yasal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen legalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lēx, lēg- "yasa, özellikle dinî yasa" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince lēgere "sözleşmek, görev tevdi etmek" fiili ile eş kökenlidir.

lego

Lego "oyuncak markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1934 Ole Kirk Christiansen, Dan. sanayici.) Bu sözcük Danimarka dilinde leg godt "iyi oyna" deyiminden alıntıdır.

leğen

Farsça lagan لگن z "tas, leğen, içki tası" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça aynı anlama gelen laḳan لَقَن z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen lekáni λεκάνι z sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Akatça lakannu veya laχannu "tas, özellikle ilaç veya içki veya adak tası" sözcüğü ile eş kökenlidir.

leh

Arapça lahi لهُ z "onun için, ona, ondan yana" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça la+ ل z "yöneliş edatı" ve Arapça hu هُ z "üçüncü tekil eril şahıs iyelik eki" sözcüklerinin bileşiğidir.

lehçe

Arapça lhc kökünden gelen lahca(t) لهجة z "1. dil (organ) 2. dil (konuşulan şey)" sözcüğünden alıntıdır.