lebiderya

lazım

Arapça lzm kökünden gelen lāzim لازم z "gereken, gerekli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazima لَزِمَ z "sarıldı, gerekti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

lazut

Türkiye Türkçesi lağız veya lağoz veya lağuz "mısır (Doğu Karadeniz ağızları)" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü sf. 3058) Türkçe sözcük Yeni Yunanca laχaínō λαχαίνω z "kazmak, toprağı sürmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

leasing

İngilizce leasing "her türlü kiralama" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lease "kiralamak" fiilinden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca laisser "bırakmak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Geç Latince aynı anlama gelen laxare fiilinden evrilmiştir.

leb

Farsça ve Orta Farsça lab لب z "dudak" sözcüğünden türetilmiştir. Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *leb- biçiminden evrilmiştir.

lebbeyk

Arapça lby kökünden gelen labbayk لبّيك z "«sana geldim, çağrına uydum», hac sırasında Arafat'ta söylenen bir söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça labbā لبّا z "icabet etti, davete uydu" fiilinden türetilmiştir.

lebiderya
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
ger kalasın ˁilm-i ẓāhir içre pes / sen leb-i deryāda olasın meges [deniz kenarında sinek] [ Cumhuriyet - gazete, 1981]
Satılık Yazlık: Yalıkavak'ta, lebiderya deniz manzaralı

Köken

Farsça lab "dudak, (mec.) kenar" ve Farsça daryā "deniz" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için leb, derya maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Aslında "deniz kenarı" demek iken güncel emlak pazarlama dilinde "deniz gören" anlamını kazanmıştır.


06.08.2017
leblebi

Arapça lb kökünden gelen lablāb لبلاب z "fasulyegillerden bir tür, dolichos lablab" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça lbb kökünden gelen lubb لبّ z "1. kalp, yürek, 2. çekirdek, tane, kabuğun içindeki şey, ağaç gövdesinin en iç halkası" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice lb kökünden gelen lev לב z "yürek, bir şeyin içi veya gizli kısmı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük İbranice ləvāv לבב z "yürek" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen libbu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

leçek

Farsça laçak لچك z "üçgen şeklinde bağlanan kadın baş örtüsü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

LED

İngilizce LED sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce light emitting diode "ışık üreten diyot" deyiminden türetilmiştir.

ledüni

Arapça ladunī لدنى z "batına ilişkin, transandantal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ladun لدٌ, لدن z "ta, öte [edat]" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

leff

Arapça lff kökünden gelen laff لفّ z "sarma, dürme, bohçalama" sözcüğünden alıntıdır.