leçek

leasing

İngilizce leasing "her türlü kiralama" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lease "kiralamak" fiilinden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca laisser "bırakmak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Geç Latince aynı anlama gelen laxare fiilinden evrilmiştir.

leb

Farsça ve Orta Farsça lab لب z "dudak" sözcüğünden türetilmiştir. Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *leb- biçiminden evrilmiştir.

lebbeyk

Arapça lby kökünden gelen labbayk لبّيك z "«sana geldim, çağrına uydum», hac sırasında Arafat'ta söylenen bir söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça labbā لبّا z "icabet etti, davete uydu" fiilinden türetilmiştir.

lebiderya

Farsça lab "dudak, (mec.) kenar" ve Farsça daryā "deniz" sözcüklerinin bileşiğidir.

leblebi

Arapça lb kökünden gelen lablāb لبلاب z "fasulyegillerden bir tür, dolichos lablab" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça lbb kökünden gelen lubb لبّ z "1. kalp, yürek, 2. çekirdek, tane, kabuğun içindeki şey, ağaç gövdesinin en iç halkası" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice lb kökünden gelen lev לב z "yürek, bir şeyin içi veya gizli kısmı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük İbranice ləvāv לבב z "yürek" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen libbu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

leçek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
leçek (Kütahya, Birecik, Malatya): ... kundağımsı baş bağı, keçik.

Köken

Farsça laçak لچك z "üçgen şeklinde bağlanan kadın baş örtüsü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Ek açıklama

Ermenice laçak, Kürtçe (Kurmanci) laçik, Gürcüce leçaki, ləçək, laçak (aynı anlamda) biçimleri Farsçadan alıntıdır. Eren 280.


08.07.2015
LED

İngilizce LED sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce light emitting diode "ışık üreten diyot" deyiminden türetilmiştir.

ledüni

Arapça ladunī لدنى z "batına ilişkin, transandantal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ladun لدٌ, لدن z "ta, öte [edat]" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

leff

Arapça lff kökünden gelen laff لفّ z "sarma, dürme, bohçalama" sözcüğünden alıntıdır.

legal

Fransızca légal "yasal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen legalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lēx, lēg- "yasa, özellikle dinî yasa" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince lēgere "sözleşmek, görev tevdi etmek" fiili ile eş kökenlidir.

lego

Lego "oyuncak markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1934 Ole Kirk Christiansen, Dan. sanayici.) Bu sözcük Danimarka dilinde leg godt "iyi oyna" deyiminden alıntıdır.