laytmotif

lavuk

Kürtçe (Kurmanci) lawik "oğlan çocuğu" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) law "oğlan, oğul" sözcüğünün küçültme halidir.

layemut

Arapça lā yamūt لا يَمُوت z "ölmez, ölümsüz" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça لا z "değil" ve Arapça mwt kökünden gelen yamūt يموت z "ölür (geniş zaman eril 3. tekil şahıs)" sözcüklerinin bileşiğidir. Arapça fiil Arapça māta مَاتَ z "öldü" fiilinden türetilmiştir.

layık

Arapça lyḳ kökünden gelen lāˀiḳ لايق z "yakışan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lāḳa لاق z "yakıştı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

layiha

Arapça lwḥ kökünden gelen lāyiḥ لايح z "zahir, görünen" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça lāḥa لاح z "zuhur etti, görünür oldu, belirdi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

laylaylom

"anlamsız şarkı sözü" ünlemdir.

laytmotif
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1938]
Leitmotif, bir esere hakim olan esas fikrin bir musiki cümlesi halinde ifadesidir.

Köken

Almanca Leitmotiv "müzikte sık sık tekrarlanan ana motif" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca Leit "öncü, önder" (NOT: Bu sözcük Almanca leiten "öncülük etmek, önden gitmek" kökünden türetilmiştir. Almanca kök Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *laidjan fiilinden evrilmiştir. ) ve Almanca Motiv sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için lider, motif maddelerine bakınız.


13.01.2015
layüsel

Arapça sAl kökünden gelen lā yusˀal لا يسءل z "«sorulmaz», sorumsuz" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça لا z "değil" ve Arapça yusˀal يسءل z "sorulur (şimdiki zaman edilgen eril 3. tekil şahıs)" sözcüklerinin bileşiğidir. Arapça fiil Arapça saˀala سأل z "sordu" fiilinden türetilmiştir.

lazanya

İtalyanca lasagna "1. kapçık, 2. bir tür mantı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince lasanum "kap, kavanoz" sözcüğünden evrilmiştir.

lazer

İngilizce laser "bir tür ışın" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1959 Gordon Gould, Amer. fizikçi.) İngilizce sözcük İngilizce light amplification by stimulated emissi "uyarılmış ışıma yoluyla ışık yükseltimi" sözcüğünün kısaltmasıdır.

lazım

Arapça lzm kökünden gelen lāzim لازم z "gereken, gerekli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazima لَزِمَ z "sarıldı, gerekti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

lazut

Türkiye Türkçesi lağız veya lağoz veya lağuz "mısır (Doğu Karadeniz ağızları)" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü sf. 3058) Türkçe sözcük Yeni Yunanca laχaínō λαχαίνω z "kazmak, toprağı sürmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.