lavuk

lavabo

Fransızca lavabo "1. Kutsal Perşembe ayininde rahibin ellerini yıkadığı kâse (16. yy), 2. el yıkama leğeni (19. yy)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince lauabo "yıkayacağım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lauare "yıkamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lewh₃- (*lew-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *lewh₃- (*lew-) kökünden türetilmiştir.

lavanta

İtalyanca lavanda "1. yıkama gereci, sabun, 2. çiçekleri kozmetik sanayiinde kullanılan bir bitki, lavandula angustifolia" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca lavare "yıkamak" fiilinden türetilmiştir.

lavaş

Farsça lavāş لواش z "yassı ekmek, yufka" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Aramice/Süryanice lawaş veya layş לושׁ z "hamur" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 701 & 710.) Bu sözcük Aramice/Süryanice lwş "hamur yoğurmak" sözcüğünden türetilmiştir.

lavman

Fransızca lavement "yıkama, özellikle makattan su vererek kalın bağırsağı temizleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca laver "yıkamak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen lavare fiilinden evrilmiştir.

lavta

İtalyanca lauto "bir tür telli çalgı, ud" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Arapça aynı anlama gelen al-ūd الود z sözcüğünden alıntıdır.

lavuk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"adam (argo)" [ Metin Kaçan, Ağır Roman, 1991]

Köken

Kürtçe (Kurmanci) lawik "oğlan çocuğu" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) law "oğlan, oğul" sözcüğünün küçültme halidir.


01.01.2011 den önce
layemut

Arapça lā yamūt لا يَمُوت z "ölmez, ölümsüz" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça لا z "değil" ve Arapça mwt kökünden gelen yamūt يموت z "ölür (geniş zaman eril 3. tekil şahıs)" sözcüklerinin bileşiğidir. Arapça fiil Arapça māta مَاتَ z "öldü" fiilinden türetilmiştir.

layık

Arapça lyḳ kökünden gelen lāˀiḳ لايق z "yakışan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lāḳa لاق z "yakıştı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

layiha

Arapça lwḥ kökünden gelen lāyiḥ لايح z "zahir, görünen" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça lāḥa لاح z "zuhur etti, görünür oldu, belirdi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

laylaylom

"anlamsız şarkı sözü" ünlemdir.

laytmotif

Almanca Leitmotiv "müzikte sık sık tekrarlanan ana motif" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca Leit "öncü, önder" (NOT: Bu sözcük Almanca leiten "öncülük etmek, önden gitmek" kökünden türetilmiştir. Almanca kök Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *laidjan fiilinden evrilmiştir. ) ve Almanca Motiv sözcüklerinin bileşiğidir.