larenjit

lapa

lap "sulu ve gevşek nesne sesi, yeme sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

laparoskopi

İngilizce laparoscopy "karın içi bölgesini gözleme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca lapará λαπαρά z "kasık, karnın iki yanındaki yumuşak kısım" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca laparós λαπαρός z "yumuşak, kof" sözcüğünün nötr çoğuludur. )

lapin

Yeni Yunanca lábena λάμπαινα z "alaca renkli bir balık, labrus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca lábō λάμπω z "parlamak, parıldamak, alaca olmak" fiilinden türetilmiştir.

lapsus

İngilizce lapsus "psikanalizde kişinin bilinç altını açığa vuran dil hatası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince lapsus calami "«kalem kayması», yazım hatası" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Latince lapsus "ayağı kayma, sendeleme, düşme" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince lābi "ayağı kaymak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

laptop

İngilizce laptop "kucaküstü (bilgisayar)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lap "kucak" ve İngilizce top "üst" sözcüklerinin bileşiğidir.

larenjit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1935]
bazan larenjit ve farenjit, bronşit, hatta pneumonie teşhis ve ârâzı

Köken

Fransızca laryngite "boğaz enfeksiyonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lárynks, laryng- λάρυγξ, λαρυγγ- z "boğaz" sözcüğünden +itis ekiyle türetilmiştir.


26.09.2017
larj

Fransızca large "enli, geniş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen largus sözcüğünden evrilmiştir.

larva

Yeni Latince larva "kurtçuk, eklembacaklılarda yaşamın ilk evresi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1762 Linnaeus, İsv. doğabilimci.) Latince sözcük Latince larva "maske" sözcüğünden alıntıdır.

laserasyon

İngilizce laceration "tıpta yarılma, yırtılma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince laceratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lacer "yarmak, yırtmak" fiili ile eş kökenlidir.

lastik

Fransızca gomme élastique "kauçuk reçinesi" deyiminden alıntıdır.

lastikotin

İngilizce lasting coating "ceketlik kumaşa kalıcı parlaklık veren perdah" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce last "devam etmek, kalıcı olmak" ve İngilizce coating "kaplama, perdah" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük İngilizce coat "dış giysi, örtü, bir şeyin dış yüzü" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir. İngilizce sözcük Eski Fransızca cote "kaba yünden üst giysi" sözcüğünden alıntıdır. )