lapa

langust

Fransızca langouste "istakoza benzer deniz kabuklusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *lacusta "1. çekirge, 2. deniz çekirgesi, langust" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince locusta "çekirge" sözcüğü ile eş kökenlidir.

lanolin

Fransızca lanoline sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Lanolin "yünden elde edilen bir yağ" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Oscar Liebreich, Alm. kimyacı (1838-1908).) Bu sözcük Latince lana "yün" (NOT: Latince sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *wlana sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂wĺ̥h₁-neh₂ (*awlḗ-nā) "yün" biçiminden evrilmiştir. ) ve Latince oleum "yağ" sözcüklerinin bileşiğidir.

lanse

Fransızca lancer "mızrakla hücum etmek, atmak, fırlatmak, başlatmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince lanceare "mızrak atmak, süvari akın etmek" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince lancea "mızrak" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

lantan

Fransızca lanthane veya Almanca Lanthan "nadir metallerden bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1839 Carl Gustav Mosander, İsv. kimyacı (1797-1858).) Bu sözcük Eski Yunanca lanthánō, lath- λανθάνω, λαθ- z "gözden ırak olmak, gizlenmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lh₂-n-dʰ- (*la-n-dʰ-) "saklı olmak" biçiminden evrilmiştir.

lap

"yeme ve içme sesi, gevşek nesne sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

lapa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: yapa yapa "topaklar halinde yağan karı anlatan deyim" [ Dede Korkut Kitabı, 1400? yılından önce]
yapa yapa karlar yağsa yaza kalmaz Türkiye Türkçesi: lapa "darı bulamacı" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
darıdan pişmiş pasta yerler, yaˁnī darı lapasını pekçe pişirüp elleriŋde top top edüp ıssı ıssı yerler Türkiye Türkçesi: lapacı "korkak" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
lapacı: Korkak, şehrī.

Köken

lap "sulu ve gevşek nesne sesi, yeme sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için lap maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. Ermenice lap լափ "bebek maması, köpek yemeği" ( ▪ Acaryan, Hayeren Armatakan Bararan sf. 2:269, ▪ Robert Dankoff, Armenian Loanwords in Turkish sf. §199). Her iki dilde yansıma ses kökenli olsa gerekir. Yunanca λαπάς (aynı anlamda) Türkçeden alıntıdır.

Benzer sözcükler

lapa lapa, lapacı, lapalaşmak


29.10.2020
laparoskopi

İngilizce laparoscopy "karın içi bölgesini gözleme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca lapará λαπαρά z "kasık, karnın iki yanındaki yumuşak kısım" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca laparós λαπαρός z "yumuşak, kof" sözcüğünün nötr çoğuludur. )

lapin

Yunanca lábena λάμπαινα z "alaca renkli bir balık, labrus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca lábō λάμπω z "parlamak, parıldamak, alaca olmak" fiilinden türetilmiştir.

lapsus

İngilizce lapsus "psikanalizde kişinin bilinç altını açığa vuran dil hatası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince lapsus calami "«kalem kayması», yazım hatası" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Latince lapsus "ayağı kayma, sendeleme, düşme" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince lābi "ayağı kaymak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

laptop

İngilizce laptop "kucaküstü (bilgisayar)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lap "kucak" ve İngilizce top "üst" sözcüklerinin bileşiğidir.

larenjit

Fransızca laryngite "boğaz enfeksiyonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lárynks, laryng- λάρυγξ, λαρυγγ- z "boğaz" sözcüğünden +itis ekiyle türetilmiştir.