lap

langırt

langır "içi boş kutu veya teneke sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +t ekiyle türetilmiştir.

langust

Fransızca langouste "istakoza benzer deniz kabuklusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *lacusta "1. çekirge, 2. deniz çekirgesi, langust" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince locusta "çekirge" sözcüğü ile eş kökenlidir.

lanolin

Fransızca lanoline sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Lanolin "yünden elde edilen bir yağ" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Oscar Liebreich, Alm. kimyacı (1838-1908).) Bu sözcük Latince lana "yün" (NOT: Latince sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *wlana sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂wĺ̥h₁-neh₂ (*awlḗ-nā) "yün" biçiminden evrilmiştir. ) ve Latince oleum "yağ" sözcüklerinin bileşiğidir.

lanse

Fransızca lancer "mızrakla hücum etmek, atmak, fırlatmak, başlatmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince lanceare "mızrak atmak, süvari akın etmek" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince lancea "mızrak" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

lantan

Fransızca lanthane veya Almanca Lanthan "nadir metallerden bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1839 Carl Gustav Mosander, İsv. kimyacı (1797-1858).) Bu sözcük Eski Yunanca lanthánō, lath- λανθάνω, λαθ- z "gözden ırak olmak, gizlenmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lh₂-n-dʰ- (*la-n-dʰ-) "saklı olmak" biçiminden evrilmiştir.

lap
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
lap lap: sür'ati ekl ü bel [hızlı yeme ve içme], suyu köpek sömürmesi. Türkiye Türkçesi: [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
lap (Cenubi Anadolu): tenbel. (...) lappaş (Niğde): ağır canlı, şişman vücutlu kimse.

Köken

"yeme ve içme sesi, gevşek nesne sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

Benzer sözcükler

lapçik, lapır, lapırdamak, lapırtı, lappadak, lımbır, lıp, lıpır

Bu maddeye gönderenler

lapa, lop1, lüp


30.07.2015
lapa

lap "sulu ve gevşek nesne sesi, yeme sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

laparoskopi

İngilizce laparoscopy "karın içi bölgesini gözleme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca lapará λαπαρά z "kasık, karnın iki yanındaki yumuşak kısım" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca laparós λαπαρός z "yumuşak, kof" sözcüğünün nötr çoğuludur. )

lapin

Yunanca lábena λάμπαινα z "alaca renkli bir balık, labrus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca lábō λάμπω z "parlamak, parıldamak, alaca olmak" fiilinden türetilmiştir.

lapsus

İngilizce lapsus "psikanalizde kişinin bilinç altını açığa vuran dil hatası" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince lapsus calami "«kalem kayması», yazım hatası" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Latince lapsus "ayağı kayma, sendeleme, düşme" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince lābi "ayağı kaymak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

laptop

İngilizce laptop "kucaküstü (bilgisayar)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lap "kucak" ve İngilizce top "üst" sözcüklerinin bileşiğidir.