lanolin

lando

Fransızca landau "iki yanda körükleri olan dört kişilik at arabası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Landau "Almanya'da bir kent" özel adından türetilmiştir.

lanet

Arapça lˁn kökünden gelen laˁna(t) لعنة z "beddua, ilenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laˁana لعن z "lanetledi" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

langır

"çalkama sesi, kaba konuşma sesi" Ses yansımalı sözcüktür. Bu sözcük lakır ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

langırt

langır "içi boş kutu veya teneke sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +t ekiyle türetilmiştir.

langust

Fransızca langouste "istakoza benzer deniz kabuklusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *lacusta "1. çekirge, 2. deniz çekirgesi, langust" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince locusta "çekirge" sözcüğü ile eş kökenlidir.

lanolin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Lanoline [Fr.]: lanolin, madde-i lihafiye.

Köken

Fransızca lanoline sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Lanolin "yünden elde edilen bir yağ" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Oscar Liebreich, Alm. kimyacı (1838-1908).) Bu sözcük Latince lana "yün" (NOT: Latince sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *wlana sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂wĺ̥h₁-neh₂ (*awlḗ-nā) "yün" biçiminden evrilmiştir. ) ve Latince oleum "yağ" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için fanila, ole(o)+ maddelerine bakınız.


26.09.2017
lanse

Fransızca lancer "mızrakla hücum etmek, atmak, fırlatmak, başlatmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince lanceare "mızrak atmak, süvari akın etmek" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince lancea "mızrak" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

lantan

Fransızca lanthane veya Almanca Lanthan "nadir metallerden bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1839 Carl Gustav Mosander, İsv. kimyacı (1797-1858).) Bu sözcük Eski Yunanca lanthánō, lath- λανθάνω, λαθ- z "gözden ırak olmak, gizlenmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lh₂-n-dʰ- (*la-n-dʰ-) "saklı olmak" biçiminden evrilmiştir.

lap

"yeme ve içme sesi, gevşek nesne sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

lapa

lap "sulu ve gevşek nesne sesi, yeme sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

laparoskopi

İngilizce laparoscopy "karın içi bölgesini gözleme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca lapará λαπαρά z "kasık, karnın iki yanındaki yumuşak kısım" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca laparós λαπαρός z "yumuşak, kof" sözcüğünün nötr çoğuludur. )