langırt

laminat

İngilizce laminate "ince bir tabakayla kaplanmış şey" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen laminatus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince laminare "tabakalamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

lança

Farsça lagançe لگنچه z "küçük leğen, çanak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça lagan sözcüğünün küçültme halidir.

lando

Fransızca landau "iki yanda körükleri olan dört kişilik at arabası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Landau "Almanya'da bir kent" özel adından türetilmiştir.

lanet

Arapça lˁn kökünden gelen laˁna(t) لعنة z "beddua, ilenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laˁana لعن z "lanetledi" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

langır

"çalkama sesi, kaba konuşma sesi" Ses yansımalı sözcüktür. Bu sözcük lakır ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

langırt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "kaba gürültü" [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, 1960 yılından önce]
langırt: Cart kaba kâğıt anlamında küçümseme ünlemi. Hemen, çarçabuk. Türkiye Türkçesi: "tahta futbolcu figürleriyle oynanan bir salon oyunu" [ Milliyet - gazete, 1966]
Langırt adı verilen oyun makinelerinin yasaklanması için kanun teklifi

Köken

langır "içi boş kutu veya teneke sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +t ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için lak2 maddesine bakınız.


06.09.2017
langust

Fransızca langouste "istakoza benzer deniz kabuklusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *lacusta "1. çekirge, 2. deniz çekirgesi, langust" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince locusta "çekirge" sözcüğü ile eş kökenlidir.

lanolin

Fransızca lanoline sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Lanolin "yünden elde edilen bir yağ" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Oscar Liebreich, Alm. kimyacı (1838-1908).) Bu sözcük Latince lana "yün" (NOT: Latince sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *wlana sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂wĺ̥h₁-neh₂ (*awlḗ-nā) "yün" biçiminden evrilmiştir. ) ve Latince oleum "yağ" sözcüklerinin bileşiğidir.

lanse

Fransızca lancer "mızrakla hücum etmek, atmak, fırlatmak, başlatmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince lanceare "mızrak atmak, süvari akın etmek" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince lancea "mızrak" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

lantan

Fransızca lanthane veya Almanca Lanthan "nadir metallerden bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1839 Carl Gustav Mosander, İsv. kimyacı (1797-1858).) Bu sözcük Eski Yunanca lanthánō, lath- λανθάνω, λαθ- z "gözden ırak olmak, gizlenmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lh₂-n-dʰ- (*la-n-dʰ-) "saklı olmak" biçiminden evrilmiştir.

lap

"yeme ve içme sesi, gevşek nesne sesi" Ses yansımalı sözcüktür.