lando

lame

Fransızca lamé "ince metal şeritlerle işlenmiş şey, simli yün iplik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca lame "ince tabaka" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

lamekân

Arapça lā makān "mekânsız, uzam dışı" sözcüğünden alıntıdır.

lamel

Fransızca lamelle "ince tabaka, levhacık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince lamella sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lama sözcüğünün küçültme halidir.

laminat

İngilizce laminate "ince bir tabakayla kaplanmış şey" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen laminatus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince laminare "tabakalamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

lança

Farsça lagançe لگنچه z "küçük leğen, çanak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça lagan sözcüğünün küçültme halidir.

lando
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
lando: bir nevˁ araba

Köken

Fransızca landau "iki yanda körükleri olan dört kişilik at arabası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Landau "Almanya'da bir kent" özel adından türetilmiştir.

Benzer sözcükler

landon


01.09.2014
lanet

Arapça lˁn kökünden gelen laˁna(t) لعنة z "beddua, ilenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laˁana لعن z "lanetledi" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

langır

"çalkama sesi, kaba konuşma sesi" Ses yansımalı sözcüktür. Bu sözcük lakır ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

langırt

langır "içi boş kutu veya teneke sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +t ekiyle türetilmiştir.

langust

Fransızca langouste "istakoza benzer deniz kabuklusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *lacusta "1. çekirge, 2. deniz çekirgesi, langust" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince locusta "çekirge" sözcüğü ile eş kökenlidir.

lanolin

Fransızca lanoline sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Lanolin "yünden elde edilen bir yağ" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Oscar Liebreich, Alm. kimyacı (1838-1908).) Bu sözcük Latince lana "yün" (NOT: Latince sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *wlana sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂wĺ̥h₁-neh₂ (*awlḗ-nā) "yün" biçiminden evrilmiştir. ) ve Latince oleum "yağ" sözcüklerinin bileşiğidir.