lamel

lamba2

İtalyanca lembo "giysi yeni, (mec.) korniz, raf, duvarda çıkıntılı yiv şeklinde hat" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince limbus "kenar, çeper, yen" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince limes "kenar" sözcüğü ile eş kökenlidir.

lambada

Portekizce lambada "kalça dansı" sözcüğünden alıntıdır. Portekizce sözcük Portekizce lambo "kalça" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen lumbus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *lendʰ- biçiminden evrilmiştir.

lambri

Fransızca lambris "ahşap kaplama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince lambruscare "sarmaşıklanmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince lambrusca "sarmaşık" sözcüğünden türetilmiştir.

lame

Fransızca lamé "ince metal şeritlerle işlenmiş şey, simli yün iplik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca lame "ince tabaka" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

lamekân

Arapça lā makān "mekânsız, uzam dışı" sözcüğünden alıntıdır.

lamel
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1935]
önündeki mikroskopun vidasını ayar etti ve iki lamel arasına sıkıştırdığı renkli bir nesçi tetkik ettikten sonra (...)

Köken

Fransızca lamelle "ince tabaka, levhacık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince lamella sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lama sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için lama1 maddesine bakınız.


05.12.2015
laminat

İngilizce laminate "ince bir tabakayla kaplanmış şey" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen laminatus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince laminare "tabakalamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

lança

Farsça lagançe لگنچه z "küçük leğen, çanak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça lagan sözcüğünün küçültme halidir.

lando

Fransızca landau "iki yanda körükleri olan dört kişilik at arabası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Landau "Almanya'da bir kent" özel adından türetilmiştir.

lanet

Arapça lˁn kökünden gelen laˁna(t) لعنة z "beddua, ilenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laˁana لعن z "lanetledi" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

langır

"çalkama sesi, kaba konuşma sesi" Ses yansımalı sözcüktür. Bu sözcük lakır ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.