lama2

lalanga

Farsça lālang لالنگ z "'ziyafetten sonra peştamala sarılıp götürülen yemektir' (Burhan-ı Katı)" sözcüğünden alıntıdır.

lale

Farsça lāle لاله z "kırmızı çiçek, gelincik veya anemon (Manisa lalesi)" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça alālag "kırmızı şey, anemon" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Farsça lāl "kırmızı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

lalettayin

Arapça lā ˁalā't-taˁyīn لا على التعيين z "tayin edilmemiş, muayyen olmayan, belirsiz" deyiminden alıntıdır.

lam

Arapça lām لام z "Arap alfabesinde L harfi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice lamed למד z "baston, değnek, Arami/İbrani alfabesinde L harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fenike dilinde aynı anlama gelen lmd sözcüğü ile eş kökenlidir.

lama1

Fransızca lame "yassı tabaka, levha" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince lamina veya lama "tabaka halinde metal, bıçak veya kılıç ağzı" sözcüğünden evrilmiştir.

lama2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Lama ou llama [Fr.]: Amerikaya mahsus bir nevi deve, lama.

Köken

İspanyolca llama "Güney Amerika'ya özgü bir memeli hayvan" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Quechua (İnka) dilinde bir sözcükten alıntıdır.

Ek açıklama

İnka dilinden.


08.12.2015
lama3

Fransızca ve İngilizce lama "Tibet rahibi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Tibetçe (b)lama "şef, başrahip" sözcüğünden alıntıdır.

lamba1

Fransızca lampe "aydınlatma aracı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lampás, lampad- λαμπάς z "meşale, fener" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lámpō λάμπω z "parlamak, ışımak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *leh₂p- (*lāp-) biçiminden evrilmiştir.

lamba2

İtalyanca lembo "giysi yeni, (mec.) korniz, raf, duvarda çıkıntılı yiv şeklinde hat" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince limbus "kenar, çeper, yen" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince limes "kenar" sözcüğü ile eş kökenlidir.

lambada

Portekizce lambada "kalça dansı" sözcüğünden alıntıdır. Portekizce sözcük Portekizce lambo "kalça" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen lumbus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *lendʰ- biçiminden evrilmiştir.

lambri

Fransızca lambris "ahşap kaplama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince lambruscare "sarmaşıklanmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince lambrusca "sarmaşık" sözcüğünden türetilmiştir.