lama

lama1

Fr lame yassı tabaka, levha << Lat lamina/lama tabaka halinde metal, bıçak veya kılıç ağzı

lama2

İsp llama Güney Amerika'ya özgü bir memeli hayvan Quechua

lama3

Fr/İng lama Tibet rahibi Tib (b)lama şef, başrahip